Ognisko Sycharowskie w Gdyni – ul. Św. Mikołaja 1

Parafia
kosciol-gdynia-mikolaja-168 Parafia pw. Św. Mikołaja, ul. Św. Mikołaja 1 >>>
Ognisko spotyka się dwa razy w miesiącu. Informacje o spotkaniu są umieszczane na stronie kilka dni przed spotkaniem. Opiekunem Ogniska jest ks. Proboszcz Jacek Socha
Archidiecezja Gdańska >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Bez kategorii

W dniu 8 kwietnia pochyliliśmy się nad Słowem z Mt 13,44-46.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Co jest Twoją perłą dla której jesteś w stanie poświęcić wszystko?

Czy wśród Twoich pragnień pojawia się pragnienie Królestwa Bożego? Szukania, znalezienia, budowania go? Na ile jest ono silne, na ile ważne dla Ciebie?

Czy potrafisz docenić dary od Boga? Jakie znaczenie ma dla Ciebie dar wiary i obietnica Królestwa Bożego? W jaki sposób do niego podchodzisz – czy ciągle daje Ci radość?

Czy masz świadomość, że bez względu na Twoją historię Bóg towarzyszył Ci zawsze?

Królestwo Boże jest w nas – ono zaczyna się już tu, na ziemi. Jak to wygląda w Twoim życiu? Co jesteś w stanie uczynić dla Królestwa Bożego w Tobie?

Podczas kolejnego naszego spotkania rozważaliśmy Słowo Ps 121.

W jaki sposób, jak często dziękujesz Bogu za to, co Cię otacza – „za niebo i ziemię”, które stworzył dla Ciebie?

Pan Bóg w każdej chwili Cię strzeże. On się nie zmęczy, nie zaśnie, nie straci Ciebie z oczu. jest z Tobą i każdej czuwa by nic złego Ci się nie stało. Wierzysz w to – tak naprawdę, całym sercem? Co czujesz myśląc o tej wszechobecności Boga w Twoim życiu? Czy w ogóle ją zauważasz?

 

 

Kolejne spotkanie poświęciliśmy omawianiu kroku 6.

KROK 6

Gotów do zmiany?

Jak możliwa jest przemiana z Bożą pomocą?

Tajemnica przemiany życia bazuje na tym, że działamy wspólnie z Bogiem: Bóg przejmuje inicjatywę, On prowadzi, On pokazuje kierunek, podczas gdy my tylko współuczestniczymy naszą wolą przemiany, naszym chceniem i działaniem. Innymi słowy: wszystko, czego potrzebujemy, to wola oddania kierownictwa Bogu. On nas nie zmusza. Czeka, kiedy zaprosimy Go do naszego życia. Równocześnie jednak jest nam powiedziane: On nigdy nie pozostawi nas w potrzebie i nie zdradzi, co być może przeżyliśmy ze strony ludzi.
Nikt nie oczekuje od nas, że przezwyciężymy sami nasze błędy charakteru. Próbowaliśmy przecież tego bezskutecznie przez wiele lat. Nasza aktywność sprowadza się w zasadzie do tego, żeby te błędy charakterowe oddać Bogu i pozwolić Mu działać. W najgłębszym sensie oznacza to uwolnić nas takich, jakimi teraz jesteśmy. Krok szósty nie jest w tym kontekście krokiem akcji, działania. Wyraża się raczej tym, żeby stanąć przed Bogiem i pozwolić Jemu dokonać tego kroku w nas. Aby zdarzyło się to, co Bóg nam oferuje: zdanie się na Niego i oddanie Mu siebie (z naszymi błędami i słabościami). Gdy nasza gotowość do pełnego oddania wzrośnie, dojdziemy do punktu, w którym pozwolimy Bogu przejąć nasze słabości charakteru i usunąć je, zgodnie z tym, co On uzna za stosowne.

Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy (Jk 4,10). 

Musimy jeszcze raz uświadomić sobie, że cechy charakteru, które chcemy wyeliminować, są w nas głęboko zakorzenione i były wypracowywane przez lata w naszej walce o przeżycie. Dlatego nie znikną w ciągu jednej nocy. Musimy zatem być po prostu cierpliwi, podczas gdy Bóg będzie kształtował w nas nowego człowieka. Jednak przez naszą gotowość, przekazania Bogu kontroli, uczymy się w szerokim stopniu zaufania do Niego.

Gotowość przyzwolenia Bogu na działanie 

Krok szósty jest podobny do drugiego. W obu chodzi o gotowość pozwolenia Bogu na działanie i przemianę naszego życia. W drugim kroku poszukujemy odbudowy naszego psychicznego zdrowia, gdy zaczynamy wierzyć w moc większą od naszej. W szóstym chodzi o całkowitą gotowość pozwolenia Bogu na rzeczywiste usunięcie naszych błędów i słabości. W obu krokach uznajemy, że istnieją problemy. Oba kroki wyzwalają w nas gotowość wzywania pomocy ze strony Boga. Równocześnie musimy przestać chcieć pracować nad nimi wyłącznie w oparciu o własną siłę (wg zasady: sam sobie poradzę).
W postawie oddania się Bogu zostaje podarowana przemiana. Ponieważ dochodzimy do wiary w miłosiernego, pełnego łaski Boga, który obiecał nam przebaczenie i zbawienie dzięki oddaniu się Jezusa na krzyżu. Ta wiara oznacza: ufamy Mu, że obdarzy nas łaską przemiany.


Osobiste rozważania

 1. Aby osiągnąć rezultaty szóstego kroku, musimy sobie prawdziwie życzyć przemiany paraliżujących i blokujących nasze życie sposobów zachowania. Dotychczas panowała nad nami nasza swa-wola. W ten sposób próbowaliśmy kontrolować nasze otoczenie i manipulować nim. Byliśmy ofiarami naszej swawoli i tylko czasami zabiegaliśmy o to, by Bóg mógł nam pomóc.
  Teraz, gdy poznaliśmy naszą sytuację życiową i zdecydowaliśmy się wykorzenić nasze błędy zachowania, rozumiemy, że naszą własną wolą nie zdobędziemy zbyt wiele. Dlatego, aby móc zrezygnować z naszych autodestrukcyjnych sposobów radzenia sobie, musimy w końcu zaakceptować fakt, że potrzebujemy pomocy.


  Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, /bądźcie/ trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa (1P 1,13).

  2. W tym punkcie programu wyraźnie poznajemy, jak konieczna jest przemiana, aby wieść życie w pełni. Z jednej strony poznanie, że przemiana jest konieczna, a z drugiej strony rzeczywista gotowość do przemiany – to dwie różne sprawy. Przestrzeń między „poznaniem” a „gotowością” jest nie rzadko wypełniona strachem. Gdy zdecydujemy się rzeczywiście być gotowymi, nie pozostaje nam nic innego, jak uwolnić się od obaw i znaleźć ufność w tym, że Bóg da nam to, czego nam rzeczywiście potrzeba.
  Jeśli w końcu jesteśmy mocno zdecydowani tego chcieć, rozpoczynamy cenić nowe możliwości życia, które ujawnią się po przemianie. To nowe życie, które nam się jawi, będzie nas motywować, wszystko postawić na to, by je osiągnąć. Od tej pory nie będzie już powrotu.

  Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał (Ps. 37,4-5).

  Jak to osobiście rozumiesz: „ Nie będzie już powrotu ” ?


  Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie (Fp 3,12-14).

  3.Gdy przygotowujemy się do zrezygnowania (do oddania) z naszych błędów i słabości charakteru, zauważamy, jak są one nam bliskie i pożyteczne. Zrezygnowanie z nich oznacza zarazem, że utracimy możliwość kontrolowania siebie i innych. Możemy jednak zdać się na Boga, że nie zabierze nam nic, czego koniecznie potrzebujemy. Wiedza o tym daje ufność. Bóg cieszy się już z niewielkich początków.
  Pismo święte mówi, że wszystko będzie dla nas możliwe, gdy będziemy mieć wiarę nawet tak małą jak ziarnko gorczycy (Mt 17,30). Jeśli zasiejemy ziarno gotowości musimy się tylko skoncentrować na niewielkiej latorośli pozytywnych przemian i je docenić. Nie chcemy, by chwasty samowoli przerosły w naszym świeżo uprawionym ogrodzie nowo kiełkujące latorośle. Ponieważ nasze zwyczajowe emocje są nawozem dla tych chwastów, dlatego należy uwolnić się od nich i nie zwracać na nie więcej uwagi.

  Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonale (Rz 12,2).

 2. Tym krokiem ćwiczymy zdolność rozmowy z Bogiem. Postawa, w której stoimy w relacji do Boga, powinna wyrażać naszą pokorę i zapraszać Go do interwencji w nasze życie. Gdy mówimy: „Kochany Boże, chcę być cierpliwy”, wtedy wyrażamy wobec niego roszczenia i mówimy, czego od Niego oczekujemy. Jeśli modlimy się: „Kochany Boże, jestem niecierpliwy”, ujawniamy prawdę o nas samych.
  Gdy modlimy się, ukazujemy nową postawę, z pokorą przyznajemy się do prawdziwego naszego stanu, wyznajemy nasze słabości charakteru i chcemy pozwolić Bogu na zmianę, zamiast żądać od Niego, żeby „bitą śmietaną przyozdobił nasz tort”: „Proszę o trochę cierpliwości!” Z takim nastawieniem odkładamy nasze wyobrażenia dotyczące nas samych, że właściwie jesteśmy już w porządku, i prosimy Boga, by działał.

  Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam (Jk 1,5-6).

 3. Krok szósty wymaga, abyśmy zobaczyli błędy i słabości, których chcemy się pozbyć. Odnośnie niektórych z nich być może wcale nie jesteśmy całkowicie gotowi do pozbycia się ich. Wydają się nam pożyteczne.
  Mówimy wtedy: „Nie mogę jeszcze zrezygnować z….”. Gdy mówimy: „Tak czy inaczej, nigdy się nie zmienię i nie będę mógł zrezygnować z…”, dokonujemy fiksacji naszego problemu. Przez taką postawę zamykamy się na ratującą łaskę Boga i kontynuujemy nasz mechanizm samozniszczenia. Jeśli odkryjemy w nas jakieś tego typu sposoby zachowania, powinniśmy koniecznie odnowić nasze zaufanie do Boga, i na nowo zdecydowanie chcieć rzeczywiście Jego woli.

  Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego (2 Tes 3,3).

 4. Jeśli zintegrujemy zasady tego programu z naszą codziennością, przygotujemy się stopniowo i nieświadomie do tego, że nasze niedociągnięcia zostaną usunięte. Często w sposób nieświadomy stajemy się gotowi do uwolnienia się od naszych błędów. Niespodziewanie zauważamy, że nagle zachowujemy się inaczej, że zmieniliśmy się. Wtedy przeżywamy sytuację jak byśmy stali obok siebie i ze zdumieniem stwierdzali: „Obecnie zachowuję się zupełnie inaczej niż dawniej”. Czasami ludzie z naszego otoczenia szybciej zauważają w nas przemiany niż my sami.

Spełnione obietnice programu:
– Uzależnieni od uznania rozpoczynają działać niezależnie.
– Fanatycy kontrolowania stają się otwarci i odprężeni.
– Współuzależnieni, którzy ciągle ciągną za sobą troski innych ludzi, stają się delikatni w obchodzeniu się z własnymi potrzebami.
– Ludzie, którzy poważnie i sumiennie pracują z tym programem (jako z pełnym wartości i ważnym elementem ich życia), stają się spokojniejsi, opanowani i w prawdziwym sensie szczęśliwsi.

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwością (Rz 6,11-12).

Św. Paweł wzywa, aby stanąć wobec siebie i przyjąć postawę: Uznaję siebie za martwego – dla grzechu umarłem. To jest dobrowolne nastawienie: „możesz szaleć z radości, pozwól starym historiom działać w żywy sposób. Jesteś wolny, a to dotyczy wiary.”

Uwierzcie: w każdym z nas tkwi promieniująca i godna zaufania osoba, często ukryta za chmurami zamętu i niepewności.
Irytuje nas nasze bezowocne, destrukcyjne zachowanie. Jeśli kto by nas zapytał, czy chcemy uwolnić się od naszych błędów i słabości, mielibyśmy tylko jedną odpowiedź: jesteśmy rzeczywiście gotowi pozwolić Bogu na usunięcie ich.

Czy to dotyczy rzeczywiście Ciebie? Co dla Ciebie znaczy „rzeczywiście być gotowym”?

Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań! W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich ustaw! (Ps 119,10-12).

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili (1J 5,14-15).

PYTANIA:

Pycha, duma – niewymierne przecenianie siebie pogardliwe zachowania wobec innych.

Podaj przykłady, które pokazują, że jesteś gotów zrezygnować z Twojej stałej potrzeby wywierania wpływu na innych?

Jakie masz trudności w rezygnacji z Twojego stałego zajmowania się samym sobą?


Chciwość – samolubstwo, sobkostwo przesadna żądza zysku przekonanie, że nigdy nie masz dosyć .

Co boisz się stracić, jeśli zrezygnujesz z Twojego silnego domagania się materialnych rzeczy?

Jaki zysk będziesz miał z tego, gdy zrezygnujesz z Twoich tendencji do samolubstwa?

Rozkosz – nierząd, amoralność, nieokiełznane, wyuzdane, nieodpowiednie zachowania seksualne.

Z jakiej nieodpowiedniej aktywności seksualnej zrezygnujesz (oddasz ją Bogu)?

Jak wykorzenienie Twoich tendencji do zachowanie pełnego rozkoszy przemieni Twoje codzienne zachowania społeczne?

Nieuczciwość oszustwo – kłamstwa i zwodzenia, usprawiedliwianie zachowań przez nieprawdziwe wyjaśnienia, kłamstwa, zapieranie się.

Jakie lęki budzą się w Tobie, gdy zauważasz, że musiałaby być powiedziana prawda?

Jak uczciwość poprawi Twoją jakość życia?

Obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, chciwość żądza, nadmierne jedzenie lub picie.

Jakich korzyści spodziewasz się w związku ze zmianą Twoich nieokiełznanych, wyuzdanych zachowań (wyrażanych m.in. słowami: „w końcu trzeba trochę użyć”)?

Z czego jesteś gotów zrezygnować?

Zawiść – zazdrość, bolesne i wypełnione dąsaniem tęsknota za korzyściami i pożytkami, z których korzystają inni, pragnienie posiadania tego, co mają inni.

Jak dalece jesteś gotów do rezygnacji z Twoich roszczeń do posiadania uznania i bogactw materialnych?

Jak wyobrażasz sobie Twoje życie bez przeżywania przez Ciebie zazdrości?

Lenistwo – ociężałość, niemrawość, ospałość niechęć do aktywności i wysiłku bycie bez energii i bez życia, unikanie odpowiedzialności.

Podaj przykłady wskazujące, że jesteś gotów podnieść poziom Twojej produktywności.

Jakie kroki podjąłeś, aby wyeliminować Twoje niekorzystne przyzwyczajenia?

„Zburzone marzenia”
Jak dzieci ze łzami przynoszą mi swoje zabawki,
ponieważ się rozpadły, i mówią: „Napraw je”,
tak i ja oddaję Bogu moje zburzone marzenia.
On jest moim Przyjacielem, częścią mnie.
Jednak zarazem – zamiast pozwolić Mu działać w spokoju –
krążę wokół niego i próbuję – wg mojego sposobu – ułożyć Jego ręce i
pokierować nimi. To okazuje się głupie.
W końcu wydzieram mu opryskliwie zabawkę
i wołam z płaczem: „Dlaczego to tak długo trwa?”
On mi odpowiada – „Moje dziecko, jak mogłem dokonać naprawy?
Nie pozwalałeś na to moim rękom.
(nieznany autor)

Bóg nie weźmie tego czego sam nie nazwę i nie zdecyduję się Mu to powierzyć .

Na spotkaniu zastanawialiśmy się nad krokiem 5, jednym z 12 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej.

KROK 5

Wreszcie zająć stanowisko 


„Dlatego powinniście wzajemnie (jeden drugiemu) wyznawać swoje grzechy i modlić się jeden za drugiego, żebyście zostali uzdrowieni” (Jk 5,16a).

Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Piąty krok prowadzi do owej uczciwości i autentyczności wobec nas samych i innych: przyznajemy się do naszych błędów i wadliwych postaw przed Bogiem, przed samymi sobą i przed innymi ludźmi. Kiedy to czynimy, docieramy do ważnej fazy wyzbycia się własnych masek, żeby w końcu móc zobaczyć siebie samych bez osłonek.

Pierwsza faza: Stawać się uczciwym wobec Boga.

Pierwsza faza piątego kroku polega na przyznaniu się przed Bogiem do własnych błędów.

Wyznajemy przed Bogiem wszystko, co wielkim wysiłkiem przez długi czas trzymaliśmy w ukryciu. To nie jest już dłużej konieczne, żeby lżyć Boga i innych za to, co nas spotkało. W końcu możemy przyjąć naszą historię taką jaką jest rzeczywiście. To powoduje, że zbliżamy się do Boga, i poznajemy, że On zawsze stoi po naszej stronie. Nasze wyznanie pomaga nam przyjąć własne życie bez stawiania warunków i równie bezwarunkowo przyjąć siebie samych. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi i nigdy od Niego nie zostaniemy odepchnięci.

Druga faza: Być uczciwym wobec innych
.

Z czwartym krokiem rozpoczynamy przyznawanie się wobec samych siebie do własnych błędów, gdy przeprowadziliśmy przegląd samych siebie i mieliśmy okazję zobaczyć nasze sposoby zachowania się takimi, jakimi są one rzeczywiście. Kiedy w piątym kroku świadomie przyznajemy się do naszych błędów, rozwijamy także pragnienie i siłę, żeby z nich zrezygnować. To odbudowuje nasze poczucie własnej godności i pomaga nam wejść na siódmy krok, w którym prosimy Boga, żeby zabrał nasze braki, niedociągnięcia. Opowiedzenie naszych historii innej osobie, budzi w nas lęk. Ponieważ wielu z nas większą część swojego życia rozwijało mechanizmy obronne, aby innych trzymać od nas z dala, przez życie w izolacji próbowaliśmy ochronić się przed dalszymi zranieniami. Piąty krok jest ścieżką która wyprowadza z izolacji i samotności, drogą w kierunku integralności, zadowolenia i poczucia przyjaźni. Jest to upokarzające doświadczenie, ponieważ stawiano nam wymagania, żebyśmy byli całkowicie uczciwymi i otwartymi. Nie możemy dłużej czegoś zakładać odnośnie innych.

Odsłonić bezkompromisowo prawdę
.

Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje i porzuca – ten miłosierdzia dostąpi (Prz 28,13). 

Odkryjemy dalsze aspekty naszego usposobienia, które skrywaliśmy także przed nami samymi. Nazwiemy błędy, które uczyniliśmy, ale także przyznamy się do naszej zmienności charakteru. Prawdopodobnie obawiamy się, że odsłonięta prawda o nas mogłaby wywołać obciążające skutki dla naszego dalszego życia. Opowiedzenie naszej historii innej osobie wiąże się dodatkowo z lękiem, że ponownie moglibyśmy zostać odrzuceni – jak to często przedtem bywało.
Pomimo wszystko decydujące jest to, że bierzemy to ogromne ryzyko na siebie i stajemy wobec naszych błędów, kiedy uznajemy je (np. w sakramencie pojednania). Z pomocą Bożą zdobędziemy się na odwagę, żeby odsłonić nasze prawdziwe usposobienie. „Jesteśmy chorzy, o czym świadczą nasze milczące tajemnice!” Tego wielu z nas doświadcza wciąż na nowo. Skutki tego kroku warte są jednak trudu i bólu.

Znaleźć osobę godną zaufania
.

 

Dlatego powinniście jeden drugiemu wyznawać wasze grzechy i modlić się jeden za drugiego, żebyście zostali uzdrowieni. Ponieważ modlitwa człowieka, który niewzruszenie wierzy, ma wielką siłę (Jk 5, 16).

Komu powinniśmy wyznać nasze trudności? Która osoba jest godna zaufania? Proś Boga o pomoc przy wyborze osoby, której zechcesz wszystko wyznać. Pomyśl o tym, że ten drugi człowiek jest chrześcijaninem i odbija się w nim obraz Chrystusa, Orędownika. To od początku był pomysł Boży, gdy stworzył nas ludzi jako partnerów, żebyśmy wspólnie rozmawiali i wspólnie dzielili troski i radości – bo należymy do swojej rodziny. Pomocą dla Ciebie może być odkrycie tych cech u innej osoby, które podziwiasz, i tak stworzysz sobie bazę zaufania. Znajdź kogoś, kto jest na tym samym duchowym poziomie i podzieli się z tobą rozumieniem spraw. Święty Duch Boży może działać przez wszystkie swoje dzieci. Jeśli dzielimy się wzajemnie naszym doświadczeniem osobistym, to nam pomaga poznać głębię bezwarunkowej Bożej miłości do całej rodziny ludzkiej.

Wreszcie zająć stanowisko.

Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

„ Dlatego powinniście wzajemnie (jeden drugiemu) wyznawać swoje grzechy i modlić się jeden za drugiego, żebyście zostali uzdrowieni” (Jk 5,16a).

Osobiste rozważania

Podczas przygotowywania się do piątego kroku, widzimy, że nasza wzrastająca relacja do Boga dodała nam odwagi, żebyśmy trwali z sobą jeden przy drugim, żebyśmy zaakceptowali siebie takim, jakimi jesteśmy i odkryli nasze prawdziwe ja. Piąty krok pomaga nam rozpoznać i wyzbyć się naszych starych sztuczek życiowych i rozpoczęli nowe, zdrowsze życie.
„Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni. „ (Jk 4,7-8)

Piąty krok składa się z trzech różnych części: Poznajemy nasze wady:
■ wobec Boga,
■ wobec siebie samych,
■ wobec innych ludzi.

Dla niektórych z nas będzie to oznaczać, że opowiemy swoją historię życiową po raz pierwszy. Ale przez to możemy wreszcie po raz pierwszy zrzucić nasz cały zbyteczny bagaż. Jeśli otworzymy nasze serca i sami się odsłonimy, osiągniemy także głębię duchową.

Uznanie własnych błędnych zachowań wobec Boga, może być przerażające. Może wypieram się naszych win w przekonaniu, że mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wszelką odpowiedzialność za nasze czyny zrzucić na Boga. Przecież w końcu to Bóg jest tym, który kieruje światem wszystkimi wydarzeniami. A więc mamy prawo, oskarżać za to Boga.
Ważniejsze jest, że zrozumieliśmy, iż to Bóg dał nam wolną wolę. On pragnie naszego dobra, ale jednocześnie pozwolił nam – bez presji z Jego strony – podjąć własne decyzje. Jeśli uznajemy przed Nim nasze błędy, czynimy to w świadomości, że Jego miłość do nas działa zawsze i bez warunkowo. On daje nam siłę i towarzyszy nam, jeśli oddajemy się Mu – takimi, jakimi rzeczy wiście jesteśmy – i chcemy ukształtować nasze życie w sposób zrównoważony i zdrowy.

Tak więc każdy o sobie samym będzie musiał zdać Bogu sprawę (Rz 14,12).

Nasze przyznanie się wobec siebie jest najmniej zagrażającą częścią piątego kroku. Odkrycie błędów przed samym sobą nie zmusza do bezwzględnej uczciwości. Możemy łatwo oszukać samych siebie. Dzięki technice zaprzeczania ukrywaliśmy prawdę o sobie i własnym życiu. I prawdopodobnie trwałoby to dalej, jeśli za winy i błędy musieliśmy odpowiadać jedynie wobec samych siebie. Jednak musimy rozpocząć od tego, żeby być uczciwymi wobec siebie i poznać własne prawdziwe ja – to jest pierwsza część piątego kroku.
Wprawdzie ludzie ciągle na nowo utrzymują, że nie potrzebują tego, że są wolni od wszelkiego grzechu. Kto coś takiego mówi, oszukuje samego siebie. W nim nie ma iskierki prawdy. Jeśli zaś my żałujemy za nasze grzechy i je nazywamy (wyznajemy) potem pozwalamy zaufać w to, że Bóg spełnia swoją obietnicę (jako) wierny i sprawiedliwy: On odpuści nasze winy i oczyści nas z wszelkiego zła (1 J 1,8-9).

Odsłonięcie naszych błędów przed innym człowiekiem jest częścią piątego kroku, który zakłada głębokie zmiany w postępowaniu. Chodzi rzeczywiście o sztukę „ćwiczenia pokory”, która pomaga nam uwolnić się od naszych mechanizmów obrony i zabezpieczeń. Rygorystyczna uczciwość wobec innego człowieka może budzić lęk, który może powodować zwlekanie z piątym krokiem.

To brzmi kusząco, żeby za wystarczające uznać wypowiedzenie wszystkiego tylko przed Bogiem, bo On jest tym, który ostatecznie odpuszcza winy. Jeśli nawet jest to prawdą to gdy dzielimy się własnymi doświadczeniami z inną osobą, odzyskujemy nasze poczucie własnej wartości.

D. Bonhoeffer zaostrzył to doświadczenie tak wyrażając je: „Zamieniamy się wspólnie w Chrystusa!” Tak spotyka nas Bóg dotykalnie i słyszalnie w bracie lub w siostrze.

„U mojego Ojca każdy sługa ma więcej do jedzenia niż potrzeba a ja umieram tutaj z głodu. Chcę pójść do mego Ojca i powiedzieć mu: Ojcze, zgrzeszyłem przed Bogiem i przed Tobą. Nie uważaj mnie dłużej za twojego syna, nie jestem już tego godzien. Ale czy nie mogę jako sługa pozostać u Ciebie? „(Łk 15,17-19).

Kiedy „zagubiony syn” wyznał swoje winy, musiał przyznać się do straszliwych pomyłek swoich dróg.

„Póki milczałem, schnęły kości moje, wśród codziennych mych jęków. Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, język mój ustawał jak w letnich upałach. Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego grzechu. „(Ps 32,3-5)

Jeśli opowiadamy naszą historię innemu człowiekowi, możemy oczekiwać więcej, niż tylko tego, żeby ktoś słuchał. Musimy być przygotowani, na wysłuchanie reakcji tej drugiej osoby. Wymiana może być pomocna i ubogacająca, jeśli będziemy otwarci na zauważenie i zrozumienie odrębnego sposobu widzenia tej drugiej osoby. To poszerza naszą świadomość dotyczącą nas samych i dostarcza nam sposobności do zmiany i wzrostu. Informacje zwrotne są dla nas ważne. Pomagają nabyć zdolność realistycznego patrzenia na siebie. Pytania stawiane w czuły i pełen zrozumienia sposób pozwolą ostatecznie ujawnić i zrozumieć uczucia, których nie byliśmy świadomi. Opowiadana w ten sposób historia naszego życia może okazać się najważniejszą rozmową w naszym życiu.

PYTANIA:

 1. Wymień przykłady, które ilustrują bezinteresowną miłość Bożą do Ciebie.
 2. Jak powstrzymuje Cię Twój mechanizm zaprzeczania, żeby być uczciwym wobec samego siebie?
 3. Czego oczekujesz po wyznaniu swoich błędów przed inna osobą ?
 4. Jak piąty krok będzie odwodził Cię od oszukiwania samego siebie?
 5. Jak dalece modlitwa jest pomoc dla procesu uzdrowienia?
 6. Co Ci daje to, że wysłuchasz punktu widzenia drugiej osoby?
 7. Jakie Twoje obawy budzi w Tobie krok piąty?
 8. Jak wyznanie Twoich grzechów pomaga Ci w odnalezieniu łaski?

W dniu 7 stycznia odbyło się nasze spotkanie opłatkowe w atmosferze serdecznych życzeń i dźwiękach śpiewanych i granych kolęd. Było też miejsce dla Słowa:

„Bóg nie przychodzi po to, żeby być zapłatą za coś, ale przychodzi po to, ażeby ocalić, uratować, aby nieść życie”.

Raz po raz pojawia się w życiu człowieka taka noc, w którą – żeby zrozumieć – trzeba przestać myśleć po ludzku, a zacząć po Bożemu wierzyć. Całą tajemnicę tej nocy wysłowił święty Jan Ewangelista prosto i krótko: „Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami”. Ważne jest tutaj słówko „między nami”. Słowo zamieszkało między nami. Nie zamieszkało w tobie, ani nie za¬mieszkało we mnie, zamieszkało m i ę d z y nami, między ludźmi. Widać to w scenie narodzenia. Pojawiło się między ludźmi. Nie w Maryi samej i nie w samym Józefie, i nie w pasterzu, ale między nimi. Słowo staje się ciałem i pojawia się między ludźmi.
Stało się coś niezwykłego: Bóg pojawił się na nowym poziomie. Dotychczas wiadomo było, że Bóg stworzył świat, że świat jest znakiem istnienia Boga, że można odczytać tajemnicę Bożą ze znaków, które Bóg pozostawił na niebie, na ziemi, w rzekach i w górach. Ale teraz wiadomo będzie coś więcej: że Bóg jest między ludźmi. A więc – na nowym poziomie. Jezus Chrystus powie: „Gdziekolwiek jest was dwóch albo trzech zebranych w imię moje, tam Ja jestem m i ę d z y wami”. A święty Paweł będzie mówił: „W Nim ruszamy się, żyjemy, w Nim jesteśmy”. Bóg pojawia się w tej przestrzeni, która istnieje między człowiekiem a człowiekiem, między mną a tobą, między nami. Nie jest w tobie, nie jest we mnie. Jest między nami.
Widomym znakiem tej obecności Bożej stanie się Eucharystia. Bóg jest obecny w Eucharystii. Co to znaczy? To znaczy, że jest wśród nas, między nami. Nie powinniśmy od tego czasu szukać Boga na niebie, na ziemi, szukać Jego śladów i znaków. Powinniśmy Go szukać obok nas, między nami – w tym, co nas łączy. A że człowieka z człowiekiem łączy miłość, wtedy Bóg jest w tej naszej miłości.

*

W tę noc Bożego Narodzenia nie przystoi mówić i rozmyślać o czym innym, jeno o Bogu. W noc Bożego Narodzenia zaczęło się coś niezwykłego: zaczęło się objawienie Boga człowiekowi. W tę noc Bożego Narodzenia człowiek usłyszał wyraźnie i jasno odpowiedź, po co został na tym świecie stworzony. To odwieczne pytanie człowieka: „Po co istnieję?” znalazło w noc Bożego Narodzenia prostą odpowiedź. Trzeba, abyśmy tę odpowiedź dzisiaj usłyszeli i lepiej zrozumieli.
Bóg stworzył nas po to, ażeby móc się nam objawić. Gdyby nie stworzył człowieka, istoty rozumnej, nie miałby komu się objawić. Bóg nie może się objawiać kamieniom, zwierzętom, drzewom, bo kamienie, zwierzęta i drzewa nie mają duszy. A człowiek ma duszę. I dlatego człowiek przyszedł na świat po to, ażeby Bóg miał komu się objawić. To jest pierwsza sprawa, którą powinniśmy dzisiaj usłyszeć i zapamiętać. Jesteśmy na tym świecie po to, ażeby Bóg miał się komu objawić. Bóg objawia się tobie, mnie – tak jak objawił się pasterzom, Maryi, Józefowi. Nie jesteśmy inni niż oni.

*

„Okazała się miłość Boga Stworzyciela…”. Okazała się miłość ku stworzeniom, ku ludziom. Ale nie ze względu na ich piękno. Ta miłość Boga Stworzyciela okazała się raczej za względu na ich upadek, ze względu na ich nędzę, ze względu na ich ubóstwo. Kiedy miłosierny Samarytanin przechodził drogą, zwrócił jego uwagę widok rannego. To nie piękno przykuło wzrok przechodzącego Samarytanina. Kiedy Chrystus widział trędowatych i sparaliżowanych, nie ze względu na ich piękno zwracał się ku nim ze słowem pociechy i ze słowem, które niosło zdrowie. Miłość Boga, która okazuje się ku stworzeniom, jest jakąś inną miłością. To nie jest ta miłość, która jest zapłatą za piękno. Jest to raczej ta miłość, która t w o r z y piękno. Im więcej miłości, tym więcej piękna będzie. Ale nie odwrotnie.
Czymże więc jest ta miłość Boga ku ludziom?
Cała tajemnica tej sprawy wyraża się w jednym słowie: wybór. Bóg miłuje wtedy, kiedy wybiera. Miłość Boga to wybór Boga. Także w języku ludzkim słowo to wiąże się z miłością. Czyż nie mówimy „wybrany”, czyż nie mówimy „wybranka”? Dlaczego wybrany? Dlaczego wybranka? Wybranka, bo wybrana. Wybrany, bo go wybrano. Nie ze względów na piękno, ale bardzo często ze względu na ubóstwo, na nędzę, na tragedię, na smutek. Miłość przychodzi po to, by ratować, żeby ocalać. Nie przychodzi po to, żeby być zapłatą za coś, ale przychodzi po to, ażeby ocalić, uratować, aby nieść życie. Maria została wybrana, wybrani zostali apostołowie – wybrany Piotr, wybrany Jan – wybrany Józef… Wybór Boga stanął u źródła i był początkiem miłości. Bo miłować to wybrać. A wybrać to umieć powtarzać wybór. Powtarzać codziennie, co godzina. Być wiernym to powtarzać ten wybór. Często nie za coś, ale – mimo wszystko.
Drodzy moi, jest godzina bożonarodzeniowa. W tej wielkiej godzinie każdy z nas winien zadumać się nad najprostszymi ze słów. Nad takimi słowami, jak „wiara”, jak „nadzieja”, jak „miłość”. Bo historia tych słów pisze się w takich dniach jak dzień dzisiejszy. W dzień Bożego Narodzenia w obrazie bożonarodzeniowej szopki ukazana jest tajemnica wyboru. „Wybrałem cię pierwej, zanim się stałeś”. Wybrałem cię pierwej, zanim ty Mnie wybrałeś. Wybrani wybierają. Jesteście wybrani – i dlatego możecie wybierać. Tak mówi Bóg do człowieka: jesteś wybrany. To Bóg najpierw wybrał, a teraz możesz wybrać Tego, kto ciebie wybrał. I na tym polega miłość. „Uczyniwszy na wieki wybór / W każdej chwili wybierać muszę”.
ks. Józefa Tischner

Jak nauczyć się widzieć siebie oczami Boga? Niezbędne jest uświadomienie sobie, jak widzi nas Bóg. On nas nie potępia, lecz patrzy na nas pełnym miłości wzrokiem. Kładzie ostrożnie palec na najbardziej bolesnych miejscach. Pozwólmy więc Mu nas prowadzić. Jeszcze raz: nie pomoże nam, jeżeli będziemy gwałtownie i bezlitośnie szarpać się sami z naszymi problemami.

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12,2).

Cytat Ojca Augustyna Pelanowskiego: 

„Będziemy mieli taką wieczność, jaki mamy stosunek do samych siebie już tu, w doczesności. To bardzo ważne, czy żywisz do siebie miłość, czy też siebie nienawidzisz. Samo-odrzucenie jest bowiem dowodem lucyferycznej pychy. Anioł, który stał się lucyferem, nie znosił siebie za to, że nie jest boski. Naśladujemy demoniczną naturę, gdy nie znosimy siebie za to, że nie jesteśmy idealni, perfekcyjni, wyjątkowi, zawsze działający w sposób udany i bezbłędny, wzbudzający podziw.” 

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości (1J 4,18).


Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj inne na drogą odwieczną! (Ps 139,23-24).

Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują (Jk 1,12).

Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze; siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni. Mam zaś nadzieję, iż uznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni (2Kor 13,5-6).

 

 

 

 

Na spotkaniu rozważaliśmy Słowo Sdz 6,36-40

6 36 Rzekł więc Gedeon do Boga: «Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, 37 pozwól, że położę runo wełny na klepisku; jeżeli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia dokoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś». 38 Tak uczynił. Kiedy rano wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął z runa pełną czaszę wody. 39 I rzekł Gedeon do Boga: «Nie gniewaj się na mnie, jeżeli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem: niech rano będzie suche tylko samo runo, a niech na ziemi dokoła będzie rosa». 40 I Bóg sprawił to tej nocy: samo runo pozostało suche, a na ziemi była rosa.

Punkt 1.. «Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela  ».

Gedeon zupełnie nieoczekiwanie dla siebie otrzymał od Boga zadanie wybawienia Izraela z rąk Madianitów.  Był zwyczajnym człowiekiem, zaskoczonym przez Boga przy młóceniu zboża.  Z trudem przyjmował do wiadomości to, co Bóg mu zlecił. Jego plany na życie były zapewne inne.
Taka  i nasza historia.  W nasze pozornie uporządkowane, toczące się według ustalonego planu życie nagle wchodzi Bóg. Wchodzi przez jakąś sytuację, jakichś ludzi, jakieś wydarzenie  i stawia nas przed zadaniami, których nigdy nie spodziewaliśmy się. Pomyśl, może  i w Twoim życiu były takie sytuacje, może nie tak dramatyczne jak Gedeona, ale jednak wymagające zmiany planów, decyzji, przynoszące zadania zupełnie nowe, czasem zaskakujące. Jak wtedy reagowałeś? Co czułeś?

Punkt 2. Prośba o znak.

Gedeonowi trudno było uwierzyć, że Bóg naprawdę zleca mu takie zadanie,  nie dowierzał, dlatego prosił o znak. Chciał mieć pewność, że to do czego jest wzywany, jest zgodne z wolą Boga.
Gdy przed nami nagle stają nowe wyzwania, mamy prawo nie mieć pewności, że to nie jest tylko złudzenie. Dlatego proszenie o potwierdzenie przed podjęciem ostatecznych decyzji nie jest niczym złym, nie musi oznaczać nieufności wobec Boga.  Może oznaczać nieufność wobec siebie, czy dobrze odczytujemy wezwanie. Może zdarza Ci, że widzisz przed sobą jakieś zadanie duże czy małe  i nie masz pewności, czy naprawdę powinieneś je podjąć? Może nawet teraz masz taki dylemat. Nie bój się prosić wtedy o jakieś potwierdzenie.  Nie lękaj jednak, gdy go nie otrzymujesz. Bóg może dać potwierdzenie w dalszym życiu.

Punkt 3.Bóg daje znak.

Gedeon był natarczywy, nie wystarczało mu jedno potwierdzenie, domagał się kolejnych, dyktował Bogu jak mają wyglądać.  I Bóg dał mu to czego Gedeon oczekiwał, chociaż  Gedeonowe oczekiwania świadczyły o o słabości jego wiary i zaufania. Bóg zna naszą słabość, nasze ograniczenia, dlatego czasem jakby dostosowuje się do nas. Czy jednak  potrafisz cierpliwie i z zaufaniem czekać, że to On wybierze najlepsze miejsce i czas potwierdzenia,  stojących przez Tobą zadań i związanych z tym decyzji?

Na spotkaniu rozmawialiśmy o zaufaniu do Boga, z którego wypływa zaufanie do siebie i drugiego człowieka. Ks. Krzysztof Grzywocz mówi o tym, że Bóg uprzedza człowieka w zaufaniu, to On pierwszy mówi, że mi zaufał.

Twoja wolna decyzja , aby chcieć zaufać Bogu , jest podstawą zwycięstwa nad Twoją porażką. 

Podczas wycieczki w góry pewien człowiek idąc podziwiał widoki, chłonął zapachy gór i z tego zachwycenia pośliznął się na skale i zaczął spadać w dół.

Spadając złapał się za krzak i zawisł na gałęzi.

Przestraszony zaczął krzyczeć o pomoc. Nagle słyszy jakiś głos mówiący do niego: mój synu, jestem twoim Bogiem ,zaufaj mi a ja ci pomogę- puść tę gałąź, a ja cię uratuję … pod spodem masz półkę skalną.

Człowiek spojrzał w dół …….. nic nie widzi bo pod spodem gałęzie zasłaniają widok …….potem spojrzał w górę –nikogo nie było i mówi: nic z tego, poczekam na ratunek ludzki.

Wisi do tej pory…………………

 


Nauczyć się zaufania – to odrzucić nieufność

Czy Pan Bóg może być tym Komu zaufamy? Komu powierzymy nasze życie?

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj: to ciału zapewni zdrowie, a pokrzepienie twym kościom (Prz 3, 5-8).

 

Bóg daje swoją miłość bez warunków. To jest tajemnica łaski. 

 

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo ja jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie ( Mt 11,28-30). 

Jezus swoim życiem wskazuje nam, jak ciągle na nowo oddawał wszystkie troski Bogu, gdy doskonale akceptował wolę Ojca.

To posłuszeństwo zaprowadziło Go na Krzyż, a zwycięstwo Zmartwychwstania podarował wszystkim, którzy w Niego wierzyli.

Jego miłość do nas prowadziła go w kierunku rozprawienia się z mocami zła.

Był silny i wytrwały dzięki temu, że zaufał swemu niebieskiemu Ojcu.

Także my staniemy się silni w czasie próby i pokusy, ponieważ wiemy, że nasz Ojciec niebieski nie zostawi nas w potrzebie.

I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty (Mt 26.39).


Co jest Twoim krzyżem, który wciąż nosisz i który doprowadza Cię do tego aby zaufać Bożej opiece?
 

 

W dniu 12 listopada rozważaliśmy Słowo z Ewangelii Mt 25,14-27.

Przypowieść o talentach

14 Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. 15 Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz 16 ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. 17 Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 18 Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. 19 Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 20 Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. 21 Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” 22 Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. 23 Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” 24 Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. 25 Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” 26 Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. 27 Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 28 Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 29 Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. 30 A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Odkryliśmy, że talentami nie są jakieś wybitne uzdolnienia, tylko bardzo codzienne rzeczy, które wykonujemy, np. opieka nad drugim człowiekiem, życzliwość w stosunku do osób smutnych i potrzebujących, pochylenie się nad człowiekiem biednym, schorowanym….

Na kolejnym naszym wrześniowym spotkaniu rozważaliśmy Słowa z Ewangelii Mk 4,35-41.

Burza na jeziorze Mk 4,35-41

 

35 Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę». 36 Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 37 Naraz zerwał się gwałtowny wicher.Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. 38 On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» 39 On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. 40 Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» 41 Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

Pytań, na które staraliśmy się odpowiedzieć było wiele:

– Jak jest różnica pomiędzy BEZSILNOŚCIĄ a BEZRADNOŚCIĄ ?

– Czym dla mnie jest bezsilność?

– Czy już ją kiedyś poczułem, ogłosiłem?

– Czy kojarzę ją z porażką ?

– Co czułem gdy uzyskałem poczucie bezsilności?

– Co mnie przed tym powstrzymywało?

Pwt 30,15-20a – Co wybieram : życie, czy śmierć?…

«Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.

Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego».

* * *

Punkt 1. «Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście» Pragnienia są darem Boga, On je zaszczepia w naszych sercach, aby prowadziły nas do Niego. To są te najgłębsze pragnienia, wspólne nam wszystkim – pragnienie miłości, szacunku, prawdy, dobra, szczęścia. Ale w naszym ograniczeniu często mylimy drogę podczas ich realizacji, dlatego błądzimy. Szukamy dobra, piękna, prawdy nie tam, gdzie one się znajdują, albo w sposób nie pozwalający ich znaleźć. I wchodzimy na drogę śmierci, ciemności, grzechu.

Pomyśl o swoim życiu, czy nie było w nim chwil, gdy w gruncie rzeczy szukając szczęścia i dobra podejmowałeś decyzje, które w ostatecznym rozrachunku przynosiły cierpienie, grzech… Poświęć chwilę na przypomnienie sobie kilku takich decyzji, które uważasz za zgodne z Twoim sumieniem, które przyniosły dobro i takich, których uważasz za złe. Porozmawiaj o nich z Panem.

Punkt 2. «Nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami…» Ten nakaz ma jeden cel – pomóc człowiekowi. Bardzo łatwo pomylić drogi, łatwo pójść za złudnym szczęściem, za prawdą, która może okazać się kłamstwem, za dobrem tylko pozornym. Bóg jest jedynym, który znając pragnienia naszych serc, może nas bezpiecznie poprowadzić do celu, do realizacji tych pragnień najgłębszych. Dekalog, Osiem Błogosławieństw, Przykazanie Miłości – to drogowskazy.

Gdy podejmujesz większe i mniejsze decyzje wpływające na kierunek, w jakim podążasz w życiu, czym się kierujesz? Czy uwzględniasz Boże drogowskazy? Jak to wygląda w twoim życiu?

Punkt 3. «Abyś żył…» Jesteśmy stworzeni dla życia, nie dla śmierci. Śmierć przyszła na świat poprzez grzech. Bóg chce, abyśmy żyli, żyli wiecznie. I tylko od nas zależy, czy wybierzemy drogę życia. To nasza decyzja – czy będziemy się kierować Jego drogowskazami, czy będziemy uwzględniać Jego pragnienia, żeby nie podążać za złudnym szczęściem, za pozornym dobrem. Bóg jest po naszej stronie, nie odmówi nam swojego wsparcia, On chce abyśmy żyli, to Jego największe pragnienie. Szanuje jednak naszą wolność i potrzebuje naszej współpracy. Czy planując swoje życie, podejmując większe i mniejsze decyzje pamiętasz o współpracy z Nim, czy rozmawiasz z Nim o nich? W jaki sposób myśl o życiu wiecznym jest obecna w Twoim życiu tu i teraz?

 

Słowa z Ewangelii Mt 13, 1-9 postawiły nas przed pytaniem : Jaką glebą jestem? Jakie jest moje życie nie tylko w Kościele, ale także poza nim? Jaki mam stosunek do swoich bliskich, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, nieprzyjaciół? Co wnoszę do pomieszczenia, do którego wchodzę, życie i miłość, czy nienawiść i śmierć…?

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!».

* * *

Punkt 1. «Oto siewca wyszedł siać».  Jezus mówi do licznego tłumu, ludzie cisną się do Niego. Siada w łodzi, aby Go dobrze słyszeli. Mówi w przypowieściach, żeby lepiej mogli Go zrozumieć, ale i żeby dać okazję do myślenia. Także i Ty jesteś do tego jesteś zaproszony. W poprzednich dniach patrzyłeś na swoje pragnienia. Dziś jest czas, aby spojrzeć na to, czego Bóg pragnie dla Ciebie. W przypowieści siewca to sam Bóg, a ziarno to Jego słowo. Mówi ono o pragnieniach Boga wobec Ciebie, o tym czym chce Ciebie obdarować. On pragnie Twojego szczęścia, rozwoju. Chce abyś czerpał z Jego mądrości i sprawiedliwości. Raduje się, jeśli Ty wydasz owoc. Więcej, Ojciec tęskni za bliskością z Tobą, za Twoim zaufaniem, miłością. Bóg cierpliwie wkłada swoje pragnienia do Twojego serca. Za pomocą łaski uczy Cię je rozpoznawać i działać zgodnie z nimi. „Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą” uczy święty Paweł. Od Ciebie zależy, czy chcesz poznawać Boże pragnienia, „zasiane” w Twoich pragnieniach. Jeśli już tak się działo, to w jaki sposób? Czy chcesz realizować Boże pragnienia dla Twojego życia – w decydujących chwilach i w codzienności?

Punkt 2. «Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je». Jeśli uczestniczysz w tych rekolekcjach, to pewnie masz pragnienie, aby słowo Boże zostało zasiane w Tobie. Chcesz, aby jego ziarna „wnet powschodziły” „i plon wydały”. Do tego jednak potrzebna jest odpowiednia gleba. Ta gleba to Twoje serce. Jezus wyjaśnia dalej w Ewangelii, że „posianie między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne”. Jeśli Twoje serce jest podzielone między Bogiem, a „troskami doczesnymi i ułudą bogactwa”, zastanów się, z czego to wynika? Jak reagujesz na Boże pragnienia, wpisane w Twoje serce – gasisz je, próbujesz stłumić, tęsknisz za ich Dawcą? Swoje trudności możesz powierzyć Jezusowi.

Punkt 3. «Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały». Jezus objaśnia nam dalej, że posiane na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On wydaje plon. Na żyznej ziemi Twojego serca, jeśli ono szczerze szuka Boga, rodzą się pragnienia, które spotykają się z Bożymi i im ulegają. Obfity plon to działania zgodne z nimi, podjęte nie z przymusu, a z miłości. Wymaga to czasu, cierpliwości i nawrócenia. Sam tego nie zrobisz bez Bożej pomocy, jednak możesz się o to modlić i ufać. Jeśli takie złączenie Twoich i Bożych pragnień jest Twoim doświadczeniem, zobacz jakie z tego wynikają wybory i działania. Możesz za to podziękować Bogu.

 

Kolejne nasze spotkanie wakacyjne było naszą odpowiedzią na pytanie: Jakie jest nasze zaufanie Bogu? Czy mamy doświadczenie, które pokazało nam na ile jesteśmy w stanie zaufać?
A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria2 i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę». Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was». Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili.
Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój synu» – zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» Abraham odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. 10 Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.
11 Ale wtedy Anioł Pański3 zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». 12 [Anioł] powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna».
13 Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. 14 I dał Abraham miejscu temu nazwę „Pan widzi”. Stąd to mówi się dzisiaj: «Na wzgórzu Pan się ukazuje»4.
15 Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 16 «Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, 17 będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. 18 Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».
19 Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Beer-Szeby.
I mieszkał Abraham nadal w Beer-Szebie.

Z początkiem lipca rozważaliśmy Słowa z Mk 1,40-42:

Wtedy przyszedł do niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

* * *

Punkt 1. «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus przychodzi do swojej rodzinnej ziemi, do Galilei, aby głosić dobrą nowinę. Czyni wiele cudów. Trędowaty prawdopodobnie słyszał o tym i dlatego udaje się do Jezusa. Skazany na samotność i śmierć, pozbawiony praw, ma tylko obowiązek głośno ostrzegać innych o swojej chorobie. Właśnie on pierwszy zbliża się do Jezusa, podąża za pragnieniem życia. Łamie prawo ludzkie, które usiłuje chronić życie, a w rzeczywistości dzieli i izoluje. Staje twarzą w twarz z Panem. Wie, czego pragnie i właśnie o to prosi. Wie też, że Jezus może go uzdrowić, jednak nie jest pewny, czy On to uczyni. Słowa trędowatego są krótkie i konkretne, ale sposób, w jaki prosi, mówi wiele. Pada na kolana przed Jezusem, uznaje w Nim kogoś, kto ma moc nadprzyrodzoną. Oddaje się Panu w pokorze i ufności. Jego gest oznacza: „Pragnę, ale bądź wola Twoja”. A Ty w jaki sposób prosisz Boga o spełnienie Twoich pragnień?

Punkt 2. «Chcę, bądź oczyszczony!». Jest to spotkanie dwóch pragnień – Bożego i ludzkiego. Jezus działa – wyciąga rękę. „Zdjęty litością” Pan dotyka trędowatego. To bliskość, miłosierna miłość. Słowa Jezusa też są krótkie, ale wiele znaczą. Nie wypowiada ich Pan obojętny, który kapryśnie rozdaje swoje łaski. „Chcę!” to coś więcej niż wola Jezusa aby uzdrowić chorego. „Bądź oczyszczony” to wola Boga dla każdego z nas, abyśmy byli wyzwoleni ze wszystkiego, co nas niszczy. Pragnie, abyśmy przestali wątpić w Jego miłość. Pragnie, aby Jego pragnienie było także i naszym pragnieniem. A teraz przyjrzyj się jakiemuś mocnemu Twojemu pragnieniu, spełnionemu, czy też nie. Zastanów się, jak w nim się wpisuje pragnienie Boga dla Ciebie. Czy w Twoim pragnieniu nie ma czegoś dwuznacznego, co bardziej wynika z Twoich lęków, z miłości własnej, niż ze słowa Pana? Jeśli tak, nie bój się przyznać do tego. Możesz poprosić Jezusa, aby to pragnienie kształtował, oczyszczał.

Punkt 3. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Dotyk Jezusa, Jego słowo uwalnia natychmiast chorego od trądu i jego konsekwencji. Imię Jezus oznacza Bóg zbawia. Pragnienie człowieka i pragnienie Boga zostają spełnione. W opisie tego cudu nie jest ukazane imię, miejsce i czas. To może być Twoje imię i obecny czas. Twoje dobre pragnienia mają wielką moc. Uzdalniają Cię do wszystkiego, także do tego, co wydaje się niemożliwe: mogą pomieścić w sobie samego Boga. Módl się z nadzieją o to, czego pragniesz, ale i bądź gotów otrzymać to, co Bóg pragnie Ci ofiarować.

Rozważaliśmy Słowa Pisma Św. i dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami zaufania Bogu i Jego niezwykłymi planami na nasze życie…
Mk 5,25-34
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie rozdała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, ze moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto dotknął mojego płaszcza?» Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął». On jednak rozglądał się, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości».

* * *

Punkt 1.  «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Chora kobieta jest w bardzo trudnej dla niej sytuacji, cierpi dwanaście lat na swoją dolegliwość. Utrata krwi to utrata życia, śmierć. Kobieta próbowała bezskutecznie wyleczyć się ludzkimi środkami. Zostały one wyczerpane, a z nią było coraz gorzej. Słyszy o Jezusie i pojawia się w niej się wiara, że może zostać uzdrowiona. Z tej wiary rodzi się determinacja i to taka, że kobieta pozostawia własne pomysły i powierza się Jezusowi. Na szczęście chęć życia nigdy w niej nie ustała. To dlatego ma odwagę pokonać przeszkody. Podchodzi z tyłu, czyli albo z powodu tłumu nie może się dostać z przodu, albo lęka się stanąć twarzą w twarz z Jezusem. Nie wiemy, co mogło powodować taki lęk, a może to wstyd. Jednak pomimo tego kobieta podąża za swoim pragnieniem. Jej sposób jest bardzo prosty: dotknięcie płaszcza Pana. Nie jest to wysiłek tylko samego czynu, wysiłek jest bardziej wewnętrzny. To pokonanie własnych wątpliwości, pomysłów, niechęci do upokorzenia, a nade wszystko – wiara i mocna nadzieja. Uświadom sobie – czy jest albo było w Tobie jakieś mocne pragnienie, za którym masz/miałeś odwagę iść pomimo przeszkód? Jakie to są/były przeszkody? Co z nimi robisz?

Punkt 2. Padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. Mogłoby się wydawać, że Pan jest zmuszony do działania przez determinację kobiety. Tak nie jest. On czeka na kobietę i na jej działanie. Celowo zadaje pytanie: „Kto dotknął mojego płaszcza?”. Chce ją zaprosić, żeby stanęła z Nim twarzą w twarz. To stanięcie przed Panem jest ważne – staje się okazją do rozmowy i bliskości. Kobieta jest zalękniona i drżąca, bo działanie Boże przekracza jej możliwość rozumienia. Nie jest to jednak paraliżujący lęk, raczej jest wyrazem czci. Dlatego pada przed Jezusem i wyznaje Mu szczerze wszystko. Mogłaby sobie po prostu pójść, została uzdrowiona i to by jej wystarczyło. Ale jej serce jest już pociągnięte przez Boga, rodzi się w nim wdzięczność, uwielbienie. Jezus pragnie, aby ta, która Go potrzebuje, prawdziwie Go poznała.

A teraz przyjrzyj się jakiemuś Twojemu głębokiemu  pragnieniu, które zostało spełnione. Jak do tego doszło? Postaraj się zobaczyć w tym Boże działanie. Czy to spełnienie dało Ci szczęście i do czego Bóg poprzez to Cię prowadzi?

Punkt 3. «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju». „Córko” – ten zwrot jest pełen czułości. Jezus poszukiwał kobiety, pragnął jej serca, a teraz przywraca jej zdrowie i życie. Ona cierpiała długo, ale może inaczej nie poznałaby Jezusa. Możemy powiedzieć, że to raczej On cierpliwie czekał na nią. To Pan zapalił w niej iskierki wiary i to On tę wiarę roznieca, by mogła płonąć. I cieszy się z ocalenia swojej córki. Kobieta chce uzdrowienia, a dostaje o wiele więcej – nowe życie i Boży pokój. Trzeba było tylko i aż zaufać Panu.

Jaka jest Twoja ufność Bogu w podążaniu za własnym pragnieniem? Czy oprócz jego spełnienia pragniesz również bliskości Pana?

 

Po Mszy Świętej udaliśmy się na spotkanie. Nasza rozmowa dotyczyła komunikacji w małżeństwie. Rozmawialiśmy czego lękamy się w relacji z drugim człowiekiem, co nas blokuje. Rozmawialiśmy o 5 językach miłości, którymi są: afirmujące słowa, wartościowo spędzony czas, wzajemne obdarowywanie, służenie sobie, czuły dotyk. Zastanawialiśmy się, który z języków miłości jest nasz. A Ty znasz swój język miłości?
JR 1,4-10
Pan skierował do mnie następujące słowo:
 • «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
 • nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię,
 • prorokiem dla narodów ustanowiłem cię».
 • I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!»
 • Pan zaś odpowiedział mi:
 • «Nie mów: “Jestem młodzieńcem”,
 • gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę,
 • i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę.
 • Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» – wyrocznia Pana.

I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził».

* * * 

Punkt 1. «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię». Kiedy Pan Bóg mówi do nas, że nas zna i ukształtował – nie chce przez to powiedzieć, że zna wszystkie nasze czyny i chce nas z nich rozliczać i osądzać. To nie o takie poznanie chodzi. Spróbuj uświadomić sobie, że Bóg zna wszystkie Twoje pragnienia i Twoje słabości. On widzi, jak często Twoje serce jest poruszane do wielkich rzeczy, widzi też jakie trudności napotykasz. Spróbuj zobaczyć takie momenty, kiedy czułeś się przez Niego pociągany, ale coś stawało na przeszkodzie. Pan Bóg wie i rozumie, dlaczego coś Ci się nie udaje, że niektóre sprawy są trudniejsze i bardziej złożone, niż to wygląda na pierwszy rzut oka – i to też jest Jego wiedza na Twój temat. Porównaj obraz Boga który miałeś z tym, co odczytujesz z Jego słów w tym tekście.

 

Punkt 2. «Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę». Bóg daje Jeremiaszowi misję. On wie, że Jeremiasz jest młody, że nie ma przygotowania do tego, żeby być prorokiem, ale mimo to go posyła, bo wie, jakie naprawdę są możliwości tego młodego człowieka. Ograniczenia Jeremiasza zupełnie Bogu nie przeszkadzają. Bo to On chce być siłą Jeremiasza. Bóg chce również być Twoją siłą. On Cię wyposaża we wszystko, co jest potrzebne, potrzebujesz Mu tylko zaufać i z Nim współpracować. On daje swoje 100% i Ty też daj swoje 100%. On będzie Twoją tarczą, Twoją mocą, która pozwoli Ci zrealizować to, do czego Cię zaprasza.

Przypomnij sobie pragnienia, które nosiłeś w sercu, ale rezygnowałeś z ich realizacji przez różne Twoje ograniczenia. Co to za pragnienia? Może warto do nich wrócić?

Punkt 3. «Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić». Bóg zapewnia Jeremiasza, że zawsze będzie przy nim jako opiekun i obrońca. Te słowa są skierowane także do Ciebie. Stwórca, który zna Cię doskonale jest i będzie z Tobą zawsze, żeby Cię wspierać i chronić. Nie tylko przed nieprzyjaznymi ludźmi, ale także przed Twoimi fałszywymi wyobrażeniami o sobie, przed tym, co Cię hamuje, nie daje iść naprzód . Oddaj Mu swoje słabości, oprzyj się na Nim, nie próbuj o własnych siłach stawać się doskonały. Bardzo często to, co słabe w oczach ludzi jest naprawdę ich siłą. Bóg nieustannie zachęca Cię, żebyś się rozwijał mimo swoich ludzkich ograniczeń, a może właśnie dzięki nim. Zaprasza Cię do zmiany, do wzrastania, do odkrywania, kim naprawdę chcesz być, do pójścia za dobrymi pragnieniami, które On daje. To są  wasze wspólne pragnienia – Boga i Twoje – żebyś żył w pełni. On zawsze jest i będzie przy Tobie, On daje Ci nadzieję i pewność, że nigdy nie zostawi Ciebie samego.

Nie lękaj się pragnąć, nie lękaj się realizować swoich dobrych pragnień – Bóg jest z Tobą i razem z Tobą działa. On zawsze jest i będzie po Twojej stronie.

 

Z Panem Bogiem,

Magdalena
W dniu 16 kwietnia rozpoczęliśmy nasze spotkanie Mszą Świętą o godz.18:30. Rozważając Słowa Pisma Świętego 1SM 3,1-10 zastawialiśmy się: czym jest dla nas cisza, jak się w niej czujemy, co Bóg mówi przez nasze pragnienia…
Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć. A światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mię wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!» Wstał Samuel i poszedł do Helego mówiąc: «Oto jestem: przecież mię wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem: przecież mię wołałeś». Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu.
1SM 3,1-10
Punkt 1. Samuel spał w przybytku Pańskim. Noc to czas ciszy, spokoju, milczenia, odpoczynku. Tylko w ciszy usłyszeć można każdy najlżejszy szmer, najcichszy głos. Przebywanie w ciszy jest jednym z najlepszych sposobów na słuchanie Boga. Nie dlatego, że Bóg nie mówi do nas w ciągu całego pełnego zgiełku dnia, lecz dlatego, że cisza ułatwia wsłuchanie się we własne serce, w którym mówi do nasz Bóg.Żyjemy w czasach nieustannych bodźców i pośpiechu. Stopniowo zatracamy umiejętność milczenia i potrzebę ciszy. Wyłączenie telefonu, znalezienie się poza zasięgiem Internetu napełnia nas niepokojem. Żyjemy w pośpiechu, doba jest za krótka na zrobienie wszystkiego, co musimy i chcemy zrobić. Tymczasem chwila ciszy, nawet bardzo krótka, może być sposobnością do odpoczynku, świętego postoju, nabrania dobrego dystansu do trosk i zmartwień. Zastanów się, czym jest dla Ciebie cisza. Znajdź w ciągu dnia trochę czasu i spróbuj pobyć w ciszy
Punkt 2. Wstał Samuel i poszedł do Helego. W ciemności nocy Samuel usłyszał głos Kogoś, kogo nie znał. Pobiegł więc do Helego, by odpowiedzieć na wołanie. Potrzebował czasu i wskazówek, żeby rozpoznać głos Boga. Podobnie jak młody Samuel, potrzebujemy krok po kroku, cierpliwie uczyć się słuchać i poznawać głos Boga. Odróżniać głos Boga od wielu innych głosów, które w nas się pojawiają, a które czasem pochodzą od czegoś, co jest Bogu przeciwne. Ta nauka słuchania Boga to szkoła cierpliwego wsłuchiwania się w swoje serce, gdzie Bóg do nas przemawia. Jak słuchasz w swoim życiu Boga? Czy jest coś, co Ci w tym szczególnie przeszkadza? Czy zauważasz, że czasem, jak młody Samuel, nie rozpoznając głosu Boga, biegniesz za czymś innym?
Punkt 3. « Samuelu, Samuelu! ».  Bóg woła Samuela po imieniu, powołuje go do określonego zadania. Bóg zawsze przychodzi i mówi do konkretnej osoby. Mówi też do Ciebie – tak jak do Samuela. Pan Bóg na różne sposoby mówi nam o naszym powołaniu. Najczęściej mówi do nas przez nasze pragnienia. To poprzez pragnienia odkrywamy nasze powołanie do małżeństwa albo życia w bezżenności ze względu na Boga. Do wykonywania konkretnego zawodu, do tego, co w życiu mamy robić. Czujemy się pociągani i zapraszani do różnych rzeczy. Dlatego dobrze jest znać i ciągle na nowo odkrywać swoje pragnienia. Nasze najgłębsze pragnienia – przyjaźni, miłości, wspólnoty, rozwoju, pełniejszego życia, są pragnieniami Boga w nas. Poprzez te pragnienia Bóg do nas przemawia. W ten sposób Stwórca  komunikuje się ze Swoim stworzeniem.
Z Panem Bogiem,
Magdalena

26 marca odbyło się nasze kolejne spotkanie. Poniżej zamieszczam materiały, nad którymi pracowaliśmy. 🙂

Psalm 139, 13-18
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
 nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.
Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze ;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.
Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak jest ogromna ich ilość!
Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku;
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.
Punkt 1. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Bóg jest z Tobą od początku twojego istnienia. On z radością, z miłością i czułością tworzył Twoją osobę już wtedy, gdy nikt inny jeszcze nie wiedział o Twoim istnieniu. Dla Boga jesteś jedyny, ukochany, niepowtarzalny, cudowny – dzieło Jego rąk, pieczołowicie, starannie utworzone, utkane z Jego marzeń o Tobie. Jesteś kimś wyjątkowym, kochanym przez Boga. On się Tobą zachwyca. A jak Ty widzisz siebie? Czy umiesz się sobą zachwycić? Spojrzeć na siebie oczami swojego Stwórcy? I powtórzyć za psalmistą „Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie”? A może jest w Tobie myśl, że lepiej byś siebie stworzył? Poproś, aby Pan Bóg pomógł Ci spojrzeć na siebie Jego oczami.
Punkt 2. Cały ten psalm mówi o bliskości Boga i człowieka. Mówi o Bogu który zawsze kocha i nieustannie troszczy się o swoje stworzenie, podtrzymuje i towarzyszy. Nie ma takiego miejsca na ziemi, gdzie zostalibyśmy porzuceni przez Boga, nie ma takiej sytuacji, w której by nas odrzucił. To Bóg, który się opiekuje i daje poczucie bezpieczeństwa, do którego zawsze możemy się zwracać. On jest zawsze przy nas, wspiera i działa. Jakie uczucia budzą się w Tobie, kiedy uświadamiasz sobie Jego miłość i bliskość, Jego obecność przy Tobie od samego początku Twojego istnienia? Gdzie rozpoznajesz obecność Boga w swoim życiu? Jaka jest Twoja odpowiedź na zaproszenie do spotkania się z Nim?
Punkt 3. Oczy Twe widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze. Stwarzając Cię, Bóg miał pragnienia, marzenia wobec Ciebie i wplótł je w Twoją istotę, złożył je w głębi Twojego serca. Bóg chce dla Ciebie życia w pełni. Otrzymałeś i ciągle otrzymujesz od Niego wiele darów – zdolności, talenty, cechy osobowości a także całe bogactwo pragnień. To są Jego dary, które otwierają Ciebie na innych ludzi i na Pana Boga.
Bóg pragnie Twojego szczęścia i bliskości z Tobą. A Ty – czego pragniesz?
Kolejne nasze spotkanie odbyło się 12 lutego. Rozpoczęliśmy je najlepiej jak można, czyli Mszą Świętą. Przy ciepłej kawie i herbacie wysłuchaliśmy materiału, który jest załączony poniżej, a następnie podzieliliśmy się refleksjami po jego wysłuchaniu.
Chcę się z Wami podzielić pytaniami, które nasunęły mi się podczas słuchania ojca Adama.
– Czy biorę odpowiedzialność za swoje życie, czy czekam aż ktoś weźmie za nie odpowiedzialność?
– Kogo obwiniam  za moje decyzje życiowe?
– Czego się boję, gdy mam podjąć decyzję życiową?
– Czego się boję we wzięciu odpowiedzialności za moje decyzje?
– Co mi przeszkadza w braniu odpowiedzialności za moje decyzje?
– Do czego wzywa mnie Bóg?
– Czy mam świadomość życia w wolności?
– Jaki jest cel mojego życia?
– Co się dzieje, gdy nie biorę odpowiedzialności za siebie?
– Co się działo/dzieje, gdy biorę odpowiedzialność za swoje życie?
– Co robi we mnie branie odpowiedzialności za moje decyzje?
– Co dzieje się, gdy kapituluję i zawierzam sprawy Bogu?
– Czy podjęłam skrajną decyzję w moim życiu?
– Czy wybieram wzięcie życia w swoje ręce i życie z Bogiem w obfitości, czy oskarżam innych, mam pretensje do siebie, innych i żyję w rozpaczy?

Tradycyjnie po Mszy Św. o godz. 18:30 udaliśmy się do salki na spotkanie. Nasz Opiekun Duchowy Ks. Jacek Socha podzielił się pięknym świadectwem, na które natknął się w czasopiśmie „W drodze”. Opowiada piękną historię miłości, w której widzimy jak dużą wartością jest świadectwo życia, które może zdziałać cuda…Niezbadane są drogi Boga do człowieka i zadziwiające Jego dzieła…

 

TO TYLKO MIŁOŚĆ 
„Uświęca się bowiem niewierzący mąż dzięki swej żonie” napisał św. Paweł w Liście do Koryntian. Krzepiące słowa. Ale czy rzeczywiście tak jest w życiu? Sami się przekonajcie.

Ta historia zaczyna się w miejscu, w którym większość szczęśliwych opowiadań się kończy. 31 lipca 1889 roku dwoje młodych ludzi staje przed ołtarzem paryskiego kościoła Saint-Germain-des-Prés, by ślubować sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oboje mieszkają w stolicy i pochodzą z wyższej burżuazji. Ona ma 23 lata. Wychowana w bardzo katolickiej rodzinie, odebrała wszechstronne wykształcenie – zaskakujące u kobiety na tle opoki. Pasjonuje się literaturą, studiuje języki obce, zna się na sztuce i kocha muzykę Wagnera. On jest o pięć lat starszy. Urodził się w stolicy Szampanii, Reims. Również pochodzi z tradycyjnej rodziny, chodził do katolickiej szkoły i, jak wielu rówieśników, w czasie studiów medycznych w Paryżu stracił wiarę. Imponowali mu wybitni profesorowie, manifestujący materializm i podsuwający wychowankom cały bagaż antyreligijnych argumentów. Medycyny nie wybrał dla niej samej. Od lat interesuje się geografią i marzy mu się kariera w koloniach, do czego przepustką ma być dyplom lekarski. Stosunkowo szybko zdobywa popularność jako dziennikarz – specjalista od kolonializmu. To wtedy spotyka przyszłą żonę. Zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. On się zachwyca jej kulturą, ona znajduje w nim partnera do rozmów, traktującego poważnie jej zdanie. Po roku biorą ślub.

Jest tylko jedno „ale”. W przeddzień radosnej uroczystości mężczyzna wyznaje narzeczonej, że jest ateistą. Dla dziewczyny to szok. Czy już wtedy pojawiają się dwie snute w skrytości serca misje? Ona postanawia nawrócić męża. On nie pojmuje, że tak światła kobieta może hołdować naiwnej pobożności. Wystarczy jednak kilka poważnych rozmów, a na pewno mu się uda przekonać ją do porzucenia iluzji. Jedno na pewno dominuje: ogromna miłość między nimi. Jeśli historia Elżbiety i Feliksa Leseurów będzie miała szczęśliwe zakończenie, to właśnie dlatego, że ta miłość była dla nich zawsze najważniejsza.

W zdrowiu i chorobie

Miesiąc miodowy w Nadrenii i Luksemburgu szybko się kończy. Jako lekarz w stanie rezerwy Feliks musi się stawić na miesięczne ćwiczenia w garnizonie stacjonującym pod Reims. Dla Elżbiety to okazja, żeby się zaprzyjaźnić z rodziną i przyjaciółmi męża, szczególnie z teściową, z którą przez lata zbuduje szczególną więź. Szczęście i beztroska nie trwają długo. Po miesiącu młoda małżonka zaczyna niedomagać. Nie są to jednak pierwsze symptomy spodziewanej ciąży. Ból z dnia na dzień się nasila i paraliżuje ją. Miejscowi lekarze podejrzewają ropień jelitowy – schorzenie, które przed wynalezieniem antybiotyków często kończyło się śmiercią. Paryscy profesorowie również nie dają dużych szans. Chorobę da się wprawdzie opanować na jakiś czas, ale jej nawroty będą towarzyszyć kobiecie do końca życia.

Ta sytuacja wywraca do góry nogami ich plany i marzenia. Elżbieta nie będzie mogła mieć dzieci. W tych nielicznych miejscach, w których daje upust swoim emocjom, widać, jak bardzo cierpi z tego powodu. Swoją macierzyńską miłość przeleje na siostrzeńców i bratanków. Feliks również stoi na rozdrożu. Choroba żony, nawet jeśli z czasem uda się ją powstrzymać przekreśla marzenia o podróżach i karierze w koloniach. Właśnie w momencie, kiedy został członkiem różnych towarzystw geograficznych oraz dostał posadę redaktora w prestiżowym dzienniku „La République française”. W środowisku społecznym, w którym wierność co najwyżej stanowi przedmiot wodewilowych żartów, Feliks staje przed realnym wyborem. Zostaje z Elżbietą. Bo ją kocha.

W 1895 roku rodzinie Elżbiety nadarza się okazja, by odwdzięczyć się Feliksowi za jego poświęcenie w opiece nad chorą. Starszy krewny przechodzi na emeryturę i zwalnia się stanowisko w dyrekcji jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych, Conservateur. Leseur będzie piastował tę funkcję do końca życia zawodowego.

Pani domu

Zabiegi lekarzy z czasem przynoszą pożądany skutek. Małżonkowie korzystają z tego, by podróżować – najpierw po Francji, a później dalej. Odwiedzą dwukrotnie Rzym, Niemcy, Austrię, Belgię, Rosję, a nawet Maroko. Ukochanym miejscem pozostanie jednak położone w Jurze Jougne, gdzie Leseurowie zbudują dom letni – przez lata wakacyjne ustronie dla całej rodziny.

Poprawa zdrowia to również powrót do życia towarzyskiego. Małżonkowie chętnie chodzą do opery, teatru oraz na koncerty i wystawy. Elżbieta jest piękną, zadbaną kobietą. Umiejętnie maskuje oznaki choroby. Jest oczytana, inteligentna – rozmowa z nią sprawia przyjemność każdemu w salonie. Feliksowi pochlebia popularność żony.

Nasi bohaterowie prowadzą dom otwarty, przez który przewijają się dziennikarze, politycy, artyści – w większości znajomi z pracy i przyjaciele męża. Wszyscy się tu dobrze czują. Pani domu każdego słucha, z każdym znajdzie temat do dyskusji, każdemu okaże serce, niezależnie od poglądów. Feliks ma nadzieję, że to pierwsze oznaki jej „nawrócenia”. Nie polemizuje z wolnomyślicielami, spotyka się z ich żonami ateistkami. To przecież niemożliwe, by obcowała w takim świecie i zachowała dziecinne wierzenia!

Nawracanie

Powrót do zdrowia to również okazja, by każde z małżonków kontynuowało swoją misję nawracania drugiego. Feliks wprowadza małżonkę do środowiska antyklerykalnego. Ogranicza jej kontakty z katolickimi przyjaciółmi. Podsuwa żonie obrazoburcze lektury, uszczypliwe uwagi przemyca w formie żartu. Zobowiązania towarzyskie nie pozwalają jej uczestniczyć w codziennej mszy świętej. Rekolekcje zastępują koncerty i wernisaże. Mężczyzna specjalnie zaprasza gości w piątki, by Elżbieta zmuszona była podawać im mięso i rezygnować z postu. Wobec braku jej protestów Feliks jest przekonany, że wszystko zmierza w najlepszym kierunku.

Elżbieta bardzo szybko porzuca myśl o nawracaniu męża argumentami. Wie, że doprowadzi to jedynie do kłótni. Jest przekonana, że pierwsze i podstawowe powołanie, w którym ma się uświęcać, to powołanie do bycia dobrą żoną. Choć wiara ich dzieli, łączy ich nieprzeciętna miłość. Zatem to na niej trzeba wszystko oprzeć. To w jej imię cicho znosi krzywdzące uwagi. W jej imię rezygnuje z rekolekcji i spotkań, na które miałaby ochotę. Jeśli jej wiara nieco na tym etapie podupada, to jedynie po to, by dojrzeć – stać się świadomym wyborem. Czyta antyreligijne książki Feliksa, zaprzęgając całą swoją inteligencję w skrupulatną krytykę ich argumentacji. Wszystkie cierpienia – i cielesne, i duchowe – ofiarowuje w intencji nawrócenia męża i jego przyjaciół, których szczerze lubi i tym bardziej się za nich modli. Otwartość i przyjaźń, które każdemu oferuje, nie sprowadzają się do obycia towarzyskiego, ale wynikają z przykazania miłości bliźniego.

Wyjątkowość domu Leseurów widać szczególnie w kontekście epoki. Ostatnie lata dziewiętnastego i początek dwudziestego stulecia to okres ogromnych napięć między katolikami a ateistami we Francji. Materializm jest w modzie. Antyklerykalizm przeziera z głównych dzienników. Kiedy w 1905 roku zostanie ogłoszona słynna ustawa o laickości III Republiki, towarzyszyć jej będzie przejmowanie własności kościelnych przez państwo, zamykane będą klasztory, a zakonnicy zostaną zmuszeni do emigracji. Z drugiej strony, środowiska katolickie zwierają szeregi. Tożsamość chrześcijańska budowana jest na zasadzie opozycji i sprzeciwu wobec modernizmu, liberalizmu i coraz bardziej popularnych ruchów lewicowych. Społeczeństwo zostaje ostro podzielone, czego przypieczętowaniem będzie afera Dreyfusa. Dom Leseurów stoi na granicy dwóch światów.

Wrażliwość

Spośród wielu cech Elżbiety na pierwsze miejsce wysuwa się jej niesamowita wrażliwość na drugiego człowieka. Nic dziwnego, że znajomi męża powierzają jej swoje troski i dylematy. Większość z nich jest niewierząca. Zachowała się bogata korespondencja, która daje szansę wglądu w prostotę, z jaką kobieta opowiada o Bogu tym, którzy otwarcie Go negują. Nikogo nie nawraca, nie przekonuje. Słowa pocieszenia, porady, zachęty przeplata świadectwem swojego życia. Tłumaczy, w jaki sposób wiara pomaga jej przetrwać ciężkie chwile, w jaki sposób wpływa na jej postępowanie i podejmowanie trudnych decyzji. W epoce, gdy jedni na drugich napadają i nikt nie ma dla przeciwnika ani jednego dobrego słowa, listy Elżbiety są dla tych ludzi nieprzeciętnym znakiem łagodności, którą niesie Ewangelia. Autorka nie wchodzi nigdy na płaszczyznę ideową. Wiara nie jest dla niej opcją polityczną, ale czymś nierozerwalnie związanym ze sposobem życia, siłą, która popycha ją w stronę miłości bezwarunkowej i bez granic. Feliks nawet się nie domyśla, o czym jego żona pisze w listach z przyjaciółkami wolnomyślicielkami.

Tę wrażliwość widać również w innym epizodzie jej życia. W 1909 roku, w drodze do Jury, małżonkowie zatrzymują się na kilka dni w Burgundii. Zwiedzają słynny szpital w Beaune – wzniesiony w XV wieku klejnot architektury francuskiej. Zaglądają też na oddział chorych. Tam Elżbieta zauważa ośmiolatkę Marie. Wdaje się z nią w rozmowę i pyta, czym mogłaby jej sprawić trochę radości. Mała bardzo ucieszyłaby się z pocztówek z ładnymi obrazkami. Gdy Elżbieta wychodzi, dziewczynka z podnieceniem opowiada opiekującej się nią siostrze Marie Goby o miłej pani i obiecanych widokówkach. Zakonnica studzi jej zapał: Ludzie w podróży dużo obiecują, a potem łatwo zapominają. Niech się za wiele nie spodziewa. Jakież jest jej zdziwienie, gdy wkrótce do szpitala zaczynają regularnie przychodzić kartki z kolejnych miejsc, które Elżbieta odwiedza. Te pocztówki z krótkimi słowami wsparcia i nauki wysyła aż do śmierci dziewczynki. Później kontynuuje korespondencję z zakonnicą.

Śmierć

Śmierć nie opuszcza rodziny Leseurów. Kilka tygodni po ślubie umiera ojciec Elżbiety. Wszystkich przejmuje śmierć jej siedmioletniego bratanka oraz młodszej siostry Juliette, która umierając, zapowiada ze spokojem Feliksowi, że pewnego dnia się nawróci, a po śmierci żony zostanie księdzem. Mężczyzna czuje się nieco zażenowany tymi słowami. Ale zaprzestał już nawracania żony. Widzi, że religia przynosi jej otuchę w trudnych doświadczeniach. Jak mógłby jej tego odmówić? Sam idzie po księdza, by udzielił ostatniego namaszczenia szwagierce.

Wiosną 1911 roku stan zdrowia Elżbiety się pogarsza. Diagnoza: rak piersi. Operacja i naświetlanie kończą się pozytywnie. Kobieta zyskuje dwa kolejne lata życia. W 1913 roku małżeństwo musi przerwać służbowy wyjazd do Gandawy. Cierpienie po raz kolejny paraliżuje Elżbietę. Po powrocie do Paryża usłyszą wyrok: przerzuty. Nie ma ratunku. Zostało kilka miesięcy.

W tym ostatnim okresie wszystko inne traci dla Feliksa znaczenie. Spędza z żoną każdą wolną chwilę. Dopóki starcza jej sił, spacerują po Polach Elizejskich. Trzyma ją za rękę, przytula, gdy słabnie. Prowadzi do kaplicy. Później zaprasza do domu księdza. Ona robi wszystko, by oszczędzić mu cierpienia i łez. Drobnymi znakami, na które jeszcze ją stać, wyraża swoją wdzięczność. Okazuje czułość. Pokazuje, jak bardzo go kocha. Przeżyli razem dwadzieścia pięć lat. 3 maja 1914 roku, o dziesiątej rano Elżbieta Leseur umiera.

Dziennik

Feliks pogrąża się w żałobie i beznadziei. Każdy mebel, każda książka w gromadzonej wspólnie bibliotece przypominają mu o ukochanej żonie. Mężczyzna nie wierzy w życie po śmierci. W sekretarzyku znajduje testament duchowy – list, w którym Elżbieta po raz kolejny zapewnia go o miłości i dziękuje Bogu, że miała szczęście dzielić z nim życie. Słowa te jeszcze bardziej pogłębiają poczucie pustki i bezsensu.

Siostra Elżbiety, Amelia Duron, zaniepokojona stanem szwagra zaprasza go często do swojego domu. Któregoś dnia wręcza mu bezcenną relikwię – pamiętnik, który siostra powierzyła jej przed śmiercią. Mężczyzna bierze do ręki trzy oprawione w skórę zeszyty i zaczyna czytać. Odnajduje bezbłędny styl i kaligrafię żony. Czyta dzień po dniu historię ich małżeństwa od 1899 roku i ze zdumieniem poznaje ukryte życie zmarłej: jej modlitwy, cierpienie duchowe, gorącą troskę o nawrócenie męża. Słowa te stają się dla niego wielkim wyrzutem sumienia. Tak mało ją rozumiał! Tak bardzo ranił jej wrażliwość swoimi ironicznymi wypowiedziami o wierze. Był źródłem utrapień osoby, którą kochał. Życie by oddał, by uczynić jej chorobę lżejszą. Tymczasem sam dokładał jej ciężarów.

Przez kolejne tygodnie każdy dzień wypełnia mu ten sam rytuał: spacer na grób żony i czytanie od nowa jej zapisków. Przyjaciele są zaniepokojeni. Trzeba zrobić krok do przodu, znaleźć sobie kogoś nowego, odzyskać radość życia. Jeden z nich proponuje Feliksowi podróż, by nieco zmienił otoczenie. Ofiaruje swój samochód i daje pełną swobodę decyzji, gdzie pojadą. Odbywają podróż dookoła Francji. Odwiedzają miejsca ważne dla Elżbiety: Czarną Madonnę w Rocamadour i sanktuarium Serca Jezusowego w Paray-le-Monial. Feliks ma wrażenie, jakby towarzyszyła mu obecność ukochanej. Racjonalny do szpiku kości, nie poddaje się emocjom, tłumacząc je rozchwianiem po stracie żony. Ale z każdym dniem poczucie obecności Elżbiety się w nim potęguje, aż staje się pewnością.

Mąż zakonnik

3 sierpnia Niemcy wypowiadają Francji wojnę. Zawierucha zapędza Feliksa do Bordeaux. Odwiedza przyjaciół Elżbiety i czyta im fragmenty jej pamiętnika. Są zachwyceni. Namawiają go do ich wydania. Jako wierzący w słowach zmarłej znajdują inspirację do życia Ewangelią w małżeństwie, znoszenia cierpień, wchodzenia w dialog z wrogim chrześcijaństwu światem. Stamtąd wybiera się do Lourdes, tak drogiego Elżbiecie. Nie wie za bardzo po co. Miotają nim sprzeczne myśli. Poruszony wiarą pielgrzymów pada na kolana i ze łzami w oczach modli się do Maryi o łaskę wiary dla siebie.

Po powrocie do Paryża zaczyna regularnie chodzić do kościoła. Przyjaciel umawia go na spotkanie z dominikaninem, ojcem Janvierem z którym odtąd będzie odbywał długie rozmowy o wierze. Pod jego wpływem wstąpi do trzeciego zakonu dominikańskiego.

Jedna myśl nie daje mu jednak spokoju. Siostra Elżbiety zapowiedziała mu, umierając, że zostanie księdzem. Czy to możliwe? Czy to nie szaleństwo? Ma już ponad 50 lat. Bliscy odradzają tę drogę. To normalny zapał neofity, ale trzeba zachować zdrowy rozsądek. Dużo dobrego może zdziałać jako osoba świecka. Przed nim zadanie wydania i propagowania pism żony. W kolejnych latach powołanie się jednak umacnia. Nie bez wątpliwości ze strony przełożonych ostatecznie zostaje przyjęty do nowicjatu dominikanów. Surowe warunki stanowią spore wyzwanie dla przyzwyczajonego do luksusów dyrektora towarzystwa ubezpieczeniowego. Współnowicjusze mogliby być jego synami. W dniu święceń kapłańskich Feliks ma 62 lata.

Jego misja po święceniach bardzo szybko się krystalizuje. Przed wstąpieniem do zakonu wydał trzy tomy pism żony, które zdobyły ogromną popularność. Przetłumaczono je na kilkanaście języków. Co miesiąc przychodzą setki listów, na które wzorem Elżbiety regularnie odpisuje. Przełożeni zachęcają go, by kontynuował to dzieło. Jeździ nie tylko po Francji, ale i po całej Europie z konferencjami na temat żony, której popularność przerasta wszelkie oczekiwania. Ostatnie lata spędzi na przygotowaniu materiałów do jej beatyfikacji. Starania przerwie wybuch drugiej wojny światowej. W końcu zda sobie sprawę, że nie doczeka już samej beatyfikacji. Tym skrupulatniej spisuje swoje wspomnienia i zbiera dokumenty. Umiera 25 lutego 1950 roku.

Przede wszystkim miłość

Zastanawiam się, co stanowiło klucz do sukcesu Elżbiety. Tyle rodzin żyje podzielonych wiarą. Czasem różnice nie są tak radykalne, a jednak tematy religijne stanowią jedynie źródło utyskiwania na drugą osobę i desperacji, że mimo wysiłku mąż czy żona nie wierzy albo inaczej przeżywa wiarę. Elżbieta Leseur nie próbowała nawracać Feliksa argumentami, nie sprzeczała się z nim na temat Kościoła. Istotę swojego powołania widziała w byciu dobrą żoną. Była przekonana, że jest to pewna droga do świętości. Nie chciała nawrócić męża za wszelką cenę. Wierzyła Bogu, to znaczy ufała Mu, że ukochany do Niego wróci wtedy i w taki sposób, jak Bóg będzie tego chciał. To On, a nie ona, jest Zbawicielem. Przede wszystkim jednak myślę, że Elżbiecie się udało, bo ponad wszystko kochała swojego męża. Wierzyła święcie, że ta miłość jest od Boga i jeśli będzie jej strzec, Feliks w niej Go odnajdzie.|

O wznowionym kilka lat temu procesie beatyfikacyjnym Elżbiety Leuseur można się dowiedzieć więcej na stronie: www.elcause.org.

W Nowym Roku przełamaliśmy się białym opłatkiem, który symbolizuje dzielenie się naszym połamanym życiem. Przy dźwiękach gitary, wspólnym anielskim kolędowaniu, pobrzmiewaniu ciepła życzeń i życzliwych słów podzieliliśmy się czasem przeżytych świąt i tym, co wydarzyło się w naszym życiu dla nas ważnego od ostatniego spotkania. 🙂 Spożyliśmy Wspólnotową Wieczerzę. 🙂

 

Zapraszam serdecznie na  spotkania w Nowym Roku, które odbędą się 8 i 22 stycznia. Rozpoczniemy tradycyjnie Mszą Św. o godz. 18:30, a następnie przejdziemy do salki na starej plebanii.

W dniu 20 listopada w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Gdyni odbyło spotkanie na temat Bożego Narodzenia w relacji do żydowskiego święta Chanuka. Wydarzenie to połączyliśmy z naszym ogniskowym spotkaniem. Link do wydarzenia poniżej.

Był to niezwykły czas spotkania z Żydem, który będąc ateistą stał się wyznawcą Jezusa Chrystusa. Niezwykłe świadectwo jego życia pokazuje, jak Bóg potrafi znaleźć człowieka wszędzie i jak na każdym z osobna wyjątkowo Mu zależy. Jak w niepowtarzalny i zaskakujący sposób potrafi przygarnąć do Swojego Miłującego Serca każdego, bez względu na płeć, wyznanie, narodowość, wiek, aby zjednoczyć wszystkich w Jednej Owczarni- Jego Owczarni.

Na kolejnym spotkaniu rozważaliśmy Słowo Boże :

„Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: (…) 

„Gdybyście zrozumieli, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych” Mt 12,1-2.7

Zapraszam serdecznie na kolejne nasze spotkania, które w miesiącu listopadzie odbędą się w dniu 6 i 20.  Najpierw zapraszam na Mszę Św.  o 18:30, a potem spotkanie w salce starej plebanii.

Bożego listopada 🙂

Kolejne spotkanie przyniosło nam kolejne pytania o nasze życie. Jakie lęki mam w sobie, które blokują mnie w rozwoju? Co nie pozwala nam żyć w wolności chrześcijańskiej? Jakie więzy z przeszłości nas ograniczają, jakie przekonania…

 

Był sobie mały chłopiec, który bardzo lubił chodzić do cyrku. Kiedy tylko do jego miejscowości przyjeżdżali cyrkowcy, zawsze prosił tatę albo mamę, żeby kupili mu bilet i żeby z nim poszli. Najbardziej lubił w tym cyrku oglądać wielkie słonie, dlatego, że robiły na nim ogromne wrażenie. Wzbudzała w nim absolutny podziw ich potęga, ich majestatyczność, ich wydawałaby się władza nad wszystkimi wokół. Zawsze lubił oglądać i zawsze lubił czekać na wszystkie występy słoni. Pewnego razu bardzo się zdziwił, gdy wychodząc z namiotu cyrkowego, kiedy zobaczył w zagrodzie, tuż obok namiotu, słonia, którego wcześniej widział występującego na arenie cyrkowej. Słonia przywiązanego niezbyt grubym sznurkiem do bardzo małego palika w ziemi, takiego drewienka, które było wbite. Chłopiec bardzo się zdziwił, dlaczego ten słoń nie wyrwie tego palika i dlaczego nie ucieknie, przecież jest tak potężny, jest tak silny. Zaczął pytać różnych ludzi, którzy pracowali w cyrku, swoich rodziców, kolegów, jak to jest możliwe, że słoń nie ucieka. Nikt nie potrafił mu sensownie odpowiedzieć, poza jedną odpowiedzią, która wydawała mu się na początku sensowna, ale potem zrozumiał, że to jednak nie tak. Dlatego, że powiedziano mu, że słoń jest tresowany i dlatego nie ucieknie. Ale wtedy chłopiec sobie pomyślał, że skoro jest tresowany, to po co go w ogóle przywiązywać, skoro i tak jest wytresowany, że nie ucieknie, więc nie mógł znaleźć odpowiedzi. Któregoś razu spotkał takiego bardzo starego człowieka, który sprzedawał bilety do tego cyrku i jego zapytał, czy on może coś wie na ten temat, dlaczego słoń nie wyrwie tego palika i nie ucieknie. Otóż ten starzec mu odpowiedział: Widzisz bo ten słoń, kiedy był bardzo malutki, to od samego dzieciństwa, od niemowlęctwa, od urodzenia był przywiązywany do tego palika. I mówi: Kiedy był mały, to ten palik był dla niego bardzo, bardzo silny i ten sznur też był bardzo silny. Ten stary człowiek opowiadał, że widział, tego małego słonika, który próbował codziennie z ogromną siłą wyrwać się z tego palika. Dzień w dzień, męczył się całe dnie, padał ze zmęczenia, spał kilka godzin, wstawał i znowu próbował wyrwać ten palik i w końcu doszedł do wniosku, że nie da rady. Próbował przez tyle dni, że wiedział, że go to przerasta, że to jest zbyt duża więź, zbyt duża siła w tym paliku i w tym sznurku, żeby się wyrwać i słonik przestał próbować. Mówi: Teraz, kiedy jest duży, już nie próbuje, dlatego, że ciągle pamięta, że ten palik jest nie do wyrwania. Już nawet nie próbuje włożyć jakiejkolwiek siły w te ruchy, które mogłyby go z tego wyrwać, dlatego, że w jego sercu jest pamięć o tym, że próbował godzinami i latami i to się nie udawało. Teraz już nie próbuje.

 

Może w Twoim życiu, kiedyś bardzo dawno temu, ktoś wbił taki palik i do czegoś Cię uwiązał. Może próbowałeś/może próbowałaś latami wyrwać się z takiej więzi i w końcu coś Cię przekonało, albo Ty sam, albo ktoś, że to jest ponad Twoje siły. Minęło już dużo czasu. Jesteś już bardzo dużym słoniem. Może trzeba po raz kolejny spróbować, bo ten palik nie jest taki wielki, jak Ci się wydaje.

Kochani,

Życzę wszystkim wspaniałych urlopów z Bożym błogosławieństwem.

Wypoczętych zapraszam na pierwsze spotkanie po wakacjach, które tradycyjnie rozpoczniemy Mszą Św., a następnie spotkamy się i podzielimy powakacyjną radością. 🙂

Strumień Boży 

Moja sprawiedliwość ma być większa niż tych, którzy nie są uczniami Jezusa, bo ma zawierać w sobie miłość do człowieka. W tej sprawiedliwości nie ma osądzania drugiego i wskazywania jego wad i przewin, ale jest nieustanne przyglądanie się sobie samemu: na ile to moje postępowanie nastawia przeciwko mnie drugiego człowieka.

Bo nawet, gdy ktoś mnie krzywdzi, może być w tym element i mojej winy: że w odpowiednim czasie nie powiedziałam „przestań!”, że nie zakreśliłam właściwych granic.

Moja sprawiedliwość ma być na wzór sprawiedliwości Bożej. A On nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i miał życie.

Dlatego nieustannie nawiedza nieurodzajną glebę mego serca, nawadnia jej bruzdy, wyrównuje skiby, spulchnia i błogosławi. On wie, że twarda gleba grzechu i egoizmu nie przyjmie wody miłości i miłosierdzia. Wie, że musi zostać „uprawiona” cierpieniem, poznaniem własnej małości i słabości.

Dopiero, gdy strumień Bożej miłości rozleje się w mojej duszy, pojawia się plon i obfity urodzaj dobrych uczynków i pokoju serca.

Wykłady ks Marka Dziewieckiego

” Karykatury Chrześcijaństwa”
http://dfdkalisz.jezuici….php?id=3&sid=17

O HALT
http://www.youtube.com/wa…feature=related

Kolejne nasze spotkanie odbyło się dnia 22 maja. Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, jak w naszym życiu łatwo przychodzi nam strach, smutek, a jak ciężko skupić nam się na radości i tym, co daje nam Bóg.

 

Posiłek dla diabła

Pewnego dnia diabeł był głodny. Zabrał więc ze sobą worek i wybrał się na polowanie dusz.
Miał apetyt na wyśmienity kąsek. Usadowił się więc między gałęziami liściastego drzewa, które rosło naprzeciw okna pewnego dobrego człowieka i czekał.
Dzień dobrego człowieka był jednak przejrzysty jak kryształ i przebiegał na modlitwach, wypełnianiu dobrych uczynków i szlachetnych myślach. Ani jednego odstępstwa od tej zasady. Apetyt diabła rósł coraz bardziej.
Obawiał się jednak, że nie będzie mógł tutaj nic zdziałać. Aż pewnego dnia, kiedy przypatrywał się tej białej jak śnieg duszy, spostrzegł, że i ona, podobnie jak wszystkie inne, ma jedno malusieńkie pęknięcie. Otóż każdego wieczoru człowiek pojawiał się w oknie i zachwycając się zachodzącym słońcem, pogrążał się przez moment w melancholii i smutku.
Diabłu wystarczyło to w zupełności.
Skupił całą swoją energię na tej chwili; wydrążył ją, rozszerzył i kiedy stała się już dostatecznie obszerna i pusta, wlał do niej wszystkie swoje wypróbowane mikstury: najpierw strach, potem niepewność, a na koniec desperację.
Teraz wystarczyło mu już tylko sięgnąć ręką, aby mieć wspaniałą kolację.

 

 

Podczas kolejnego spotkania poruszyliśmy temat błogosławieństwa i przekleństwa oraz tego, jak ważne jest to, co wypowiadamy, co często wydaje nam się nic nieznaczącymi słowami, rzuconymi ot tak, bez namysłu… A słowo może zabić albo uratować życie…

O sklepiku i supermarkecie

Ubogi Żyd, właściciel sklepiku, wyznał zmartwiony rabinowi swoje obawy i kłopoty. Oto dokładnie naprzeciwko jego „interesu” powstał wielki supermarket, czyli potężna konkurencja, której nie wytrzyma mały sklepik. Od lat należy ten kantorek do naszej rodziny – tłumaczył i jeżeli stracę klientów, oznacza to dla mnie kompletną ruinę, gdyż do niczego innego się nie nadaje.
Rabin słuchał uważnie, a potem odezwał się z namaszczeniem:
– Jeżeli boisz się właściciela supermarketu, będziesz go nienawidził. I właśnie nienawiść stanie się twoją ruiną!
– Co mam więc robić? – zapytał zrozpaczony sklepikarz.
– Każdego ranka wychodź na chodnik – odpowiedział mistrz i błogosław swemu „interesowi”, aby dobrze prosperował. Potem odwróć się i błogosław tak samo sklep naprzeciwko!
– Co?! – nie wytrzymał kupiec – mam błogosławić swego konkurenta i niszczyciela?
– Każde błogosławieństwo – tłumaczył uczony mąż – jakie dzięki tobie stanie się jego udziałem, powróci do ciebie. Ale i wszelkie zło, jakie ściągniesz na niego, wróci do ciebie i zniszczy cię doszczętnie.
Za pół roku zjawił się ten sam sklepikarz, aby rabinowi donieść, że rzeczywiście jak przewidywał musiał zwinąć swój „interes”, ale teraz jest dyrektorem supermarketu i powodzi mu się lepiej niż przedtem!

„Musimy nauczyć się żyć jak bracia,
jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy.” (Martin Luther King)

Spotkanie przeprowadziliśmy w formie uczty Agape i poruszyliśmy temat przyjaźni. Najpiękniej o przyjaźni mówi Bóg, więc wybór tekstu do rozważenia był oczywisty.

 

Prawa przyjaźni z Chrystusem
12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. 17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.  (J 15.12-17)

Na spotkaniu dzieliliśmy się swoimi odczuciami w temacie następujących tekstów:

Jak siebie samego

Co to znaczy: „miłować bliźniego swego jak siebie samego”? Nigdzie nie czytamy: kochaj bliźniego jak swojego anioła, swoją anielicę, tylko: kochaj jak siebie samego. Kiedy kochamy samych siebie? Nie wtedy, kiedy siebie wychwalamy, skarżymy się, że nikt nie zwraca na nas uwagi, że nas krzywdzą, ale wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami, uświadamiamy sobie swoje wady. Kocham samego siebie, jeżeli liczę na Pana Boga, na lekarstwa z Bożej apteki, sakramenty święte, dzięki którym mogę się oczyścić, ochronić, i kiedy czuję, że Bóg jest miłosierdziem i tylko na Niego mogę postawić, bo mnie kocha.
Kochać bliźniego to znaczy widzieć w nim grzesznika, takiego jak ja. Jego też, jak i mnie, może uratować miłość i opieka Boża. On też, tak jak i ja, ma położyć się w klinice Bożej, aby leczono go po Bożemu.
Jeśli w bliźnim widzę grzesznika, który tak jak i ja może liczyć tylko na miłosierdzie Boże i pomoc, to znaczy, że kocham bliźniego jak siebie samego.

Ks. Jan Twardowski
 

„Tylko Duch, jeśli tchnie na glinę może stworzyć człowieka”.
Antoine de Saint-ExupéryZiemia, planeta ludzi

Na kolejnym spotkaniu dnia 23 stycznia dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami na temat poniższego tekstu:

Lustro

W dalekim kraju wśród pięknych ośnieżonych górskich szczytów mieszkał pewien człowiek. Dawno temu opuścił miasto, w którym pracował jako profesor na uniwersytecie. Był przez wszystkich szanowany i doceniany jako fachowiec, mimo to nie czuł się szczęśliwy. Po jakimś czasie postanowił zostawić swoją pracę, sprzedał dom, w który mieszkał i udał się w góry, abym tam z dala od cywilizacji podziwiać piękno przyrody i pisać wiersze. Pisanie sprawiało mu wielką radość. Z dala od zgiełku ulic i dymiących kominów czuł, że jest bliżej natury i bliżej Boga. Tam odnalazł swoje szczęście. Wreszcie robił to, o czym marzył.
Do jego chaty rzadko zaglądali ludzie, czasem tylko jacyś zabłąkani turyści, którzy zboczyli z górskiego szlaku, prosili go o nocleg. Jednak rano skoro tylko pierwsze promienie słońca wyjrzały zza górskich szczytów – udawali się w dalszą drogę.
Po kilku latach takiego mieszkania w odosobnieniu, mężczyzna odczuł głęboko potrzebę udania się do miasta. Długo walczył z tymi myślami, w końcu postanowił się tam udać. Wyjął z komody resztki pieniędzy, które pozostały mu jeszcze z czasów, gdy był profesorem na uczelni i poszedł do miasta. Tam na jednym ze straganów kupił sobie lustro, chciał bowiem wiedzieć jak wygląda, a w chacie, w górach nie posiadał tego przedmiotu. W mieście zabawił zaledwie kilka godzin i pośpiesznie wrócił w góry.
Od ostatniej wędrówki do miasta codziennie rano bohater przeglądał się w lustrze, chcąc wiedzieć jak wygląda.
Minęło kilka miesięcy i mężczyzna znów poczuł ochotę na to, by udać się do miasta. Ruszył więc ponownie w drogę, którą pokonywał wcześniej.
Tym razem nie robił zakupów. Przechodząc ulicą spotkał jednego ze swoich kolegów, który też był profesorem na uniwersytecie. Opowiedział mu o tym, że kilka miesięcy temu kupił lustro, aby wiedzieć jak wygląda. Znajomy profesor popatrzył na niego i rzekł:
– Jeśli chcesz wiedzieć naprawdę kim jesteś, nie patrz w lustro, ono pokaże tylko twoje ciało. Patrz na wyraz twarzy człowieka, który z tobą rozmawia. Wtedy ujrzysz swoje wnętrze, i to kim naprawdę jesteś.

Dzięki Woli Bożej mamy nareszcie zaszczyt i możliwość oficjalnego otwarcia Ogniska Wiernej Miłości w Gdyni. Serdecznie wszystkich zapraszam w imieniu własnym, naszego Księdza Proboszcza i Trójmiejskich Sycharków na tę uroczystość w dniu 10.12.2016r. na godzinę 10:00. Najpierw powierzymy Bożej Opiece nasze Ognisko na Mszy Świętej w Kościele pw. Św. Mikołaja w Gdyni (godzina 10:00) w Dolnym Kościele, mieszczącego się przy ul. Św. Mikołaja 1. Po uczcie duchowej zapraszamy wszystkich na ucztę dla ciała.

Z Panem Bogiem

Kronika